xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Udvikling af NKR 2017

Puljen er målrettet de faglige selskaber og miljøer på sundhedsområdet, som vil kunne søge om midler til at udarbejde nationale kliniske retningslinjer. Flere aktører vil kunne gå sammen om at søge midler, og der vil også kunne indgås samarbejde med regioner, kommuner og øvrige aktører om udarbejdelse af retningslinjer.

Formålet med puljen er at understøtte de faglige selskaber og miljøer med at udarbejde sundhedsfaglige anbefalinger målrettet specifikke kliniske situationer. De udarbejdede retningslinjer skal kunne bruges som beslutningsstøtte af sundhedspersoner som led i diagnosticering, behandling, rehabilitering mv. af specifikke patientgrupper.

De nationale kliniske retningslinjer, der bliver udarbejdet for puljemidler, skal udarbejdes efter GRADE-metoden til vurdering af sundhedsvidenskabelig evidens, formulering af anbefalinger og kvalitetssikring af kliniske retningslinjer. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en metodehåndbog for at understøtte udarbejdelsen af de nationale kliniske retningslinjer. Herudover udbyder Sundhedsstyrelsen metodekurser og workshops.

De nationale kliniske retningslinjer skal have et bredt tværfagligt fokus og udarbejdes på områder, hvor der er en stor sygdomsbyrde, en udfordring i forhold til den tværfaglige og tværsektorielle indsats, samt hvor der i øvrigt er behov for at belyse evidensen for specifikke indsatsområder i patientforløbet.

Det vil typisk være indsatsområder, hvor der er tvivl om evidensen bag indsatsen, hvor praksis varierer betydeligt i og mellem regioner og kommuner, hvor der er skred i indikationer, hvor der er nye teknologier eller hvor dansk praksis afviger fra international praksis.

De udarbejdede nationale kliniske retningslinjer vil blive kvalitetsvurderet af Sundhedsstyrelsen forud for udmøntning af midler samt ved den afsluttende gennemgang af den kliniske retningslinje.

Tildeling af puljemidler 

Følgende ansøgere har fået tildelt puljemidler:

Ansøger

Titel

Rapport

Komiteen for Sundhedsoplysning

NKR for sundhedspersonalets indsats i forbindelse med forældres etablering af amning efter fødsel af et rask barn født til tiden

NKR for sundhedspersonalets indsats i forbindelse med forældres etablering af amning efter fødsel af et rask barn født til tiden

Udgivet 25. februar 2019

Tværfaglig arbejdsgruppe, Region Hovedstaden

Nationale retningslinjer for præhospital immobilisering af voksne traumepatienter i Danmark

Spinal stabilisering af voksne traumepatienter i Danmark

Udgivet 8. oktober 2018

Tværfaglig arbejdsgruppe, Region Sjælland

Perioperativ behandling af patienter med akutte mave-tarm kirurgiske højrisiko tilstande


Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist for at søge om puljemidler for 2017 var 1. maj 2017.

Ansøgningsmateriale

Puljeopslag

Ansøgningsskema

Nyttige links

Diverse hjælpeværktøjer til at danne overblik over evidens, skemaer til fokuserede spørgsmål og skemaer til litteraturvurdering og dataekstraktion: Metode for NKR-puljeprojekter

GRADE

Covidence

MAGICapp

AGREEII

Opdateret 26 JUN 2019