xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundheds­fremme og sygdoms­­forebyggelse 2024

Sundhedsstyrelsen inviterer hermed private landsdækkende non-profit foreninger og organisationer til at ansøge om midler til konkrete indsatser og aktiviteter, der kan supplere eller understøtte Sundhedsministeriets arbejde vedrørende sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.

Ansøgningsfrist

Onsdag d. 8. november 2023 kl. 12.00

Formål

Puljens formål er at yde tilskud til konkrete sundhedsfremme og forebyggelsesaktiviteter, der har et landsdækkende sigte. 

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Private landsdækkende non-profit foreninger og organisationer

Målgruppe

Under hvert enkelt af de prioriterede indsatsområder (se nedenfor) fremgår det, hvilke målgrupper projekterne bør fokusere på.

Projektperiode

1. januar 2024 til 31. december 2026 for 3-årige projekter og 1. januar 2024 til 31. december 2024 for 1-årige projekter.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om støtte til projekter inden for følgende prioriterede indsatsområder: 

  1. Alkoholforebyggelse
  2. Seksuel sundhed 
  3. Mental sundhed 
  4. Astma og Allergi 
  5. Tværkommunale netværk for sundhedsfremme og forebyggelse 
  6. Tobaks- og nikotinforebyggelse
  7. Monitorering på sundhedsområdet
  8. Fysisk aktivitet
  9. Forebyggelse af dopingmisbrug 

Ved at klikke på de enkelte indsatsområder kan du læse mere om hvilke aktiviteter, der kan søges om støtte til.

Midler til fordeling

43,75 mio. kroner til 3-årige og 1-årige projekter og 8,65 mio. til faste 3-årige projekter. Se Puljeopslag nedenfor for en detaljeret beskrivelse af puljens størrelse.

Udbetaling af tilskud

Efter vedtagelse af Finanslov for 2024 og Sundhedsministerens beslutning om endelig fordeling af midlerne for 2024, vil alle ansøgere modtage orientering om endeligt tilsagn eller afslag fra Sundhedsstyrelsen med angivelse af rammer og retningslinjer for tildelt støtte. Tilbagemeldingen forventes at ske senest i løbet af første kvartal 2024.

Finanslovskonto

§16.21.02

Adgang til at ansøge

Puljeopslag

Ansøgningsskema inkl. budgetskema til 1-årige projekter i 2024

Ansøgningsskema inkl. budgetskema til 3-årige projekter i 2024-2026

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema

FAQ

Læs FAQ'en til Sundhedsfremmepuljen 2024

Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse - alle puljer

Opdateret 27 SEP 2023