xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Slut med tilskud til glukosamin

Rationel farmakoterapi nr. 10, 2011

Månedsbladet opdateres ikke efter udgivelsen. Indholdet afspejler den aktuelle evidens på udgivelsestidspunktet.


Af Dorte Glintborg, IRF

Lægemiddelstyrelsen har netop besluttet, at tilskuddet til glukosamin bortfalder fra 28. november 2011. Det betyder, at ca. 140.000 patienter fremover selv skal betale den fulde pris, hvis de ønsker at fortsætte behandlingen med glukosamin. I nyere studier er effekten af glukosamin ikke forskellig fra placebo. Selvom det ikke udelukker, at der kan være enkelte patienter, som oplever effekt, er det en god anledning til at forsøge seponering af glukosamin.
NSAID er ikke et relevant alternativ, men hvad så?

Pga. risiko for alvorlige gastrointestinale og kardiovaskulære bivirkninger er NSAID ikke et relevant alternativ til glukosamin. Effekten af NSAID ved kroniske osteoartrose¬smerter er desuden ikke vist bedre end paracetamol.
Hvis patienten har smerter og ikke allerede anvender paracetamol i fast dosering, kan dette forsøges (med mindre der er kontraindikation). Fast dosering vil sige, at patienten tager 1 g × 4 hver dag i en periode på mindst 14 dage, hvorefter effekten evalueres.
Ved utilstrækkelig effekt af paracetamol kan man tillægge tramadol. Hos ældre optitreres langsomt mhp. at minimere bivirkninger (fx med 50 mg hver 3. dag til højst 300 mg). Hvis patienten trods dette oplever markant forværring eller bivirkninger, kan behandlingen med glukosamin evt. genoptages og effekten revurderes efter 1-3 måneder.

Se mere på http://irf.dk/dk/publikationer/vejledninger/slut_med_tilskud_til_glukosamin.htm

Institut for Rationel Farmakoterapi 24-10-2011Opdateret 24 OKT 2011