xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

IRF - hvem betaler?

Rationel farmakoterapi nr. 3, 2011

Månedsbladet opdateres ikke efter udgivelsen. Indholdet afspejler den aktuelle evidens på udgivelsestidspunktet.

 

Af Institutchef, Steffen Thirstrup

I den offentlige debat stilles til tider spørgsmålstegn ved Lægemiddelstyrelsens finansiering. Lægemiddelstyrelsen er – som lægemiddelmyndigheder i de fleste andre vestlige lande – overvejende finansieret gennem gebyrer, og kun en mindre del af midlerne kommer fra finanslovsloven. Der er altså tale om brugerbetaling og afgift for de ydelser, Lægemiddelstyrelsen leverer, i lighed med det man kender mange andre steder i samfundet, uden at det de pågældende steder anfægter sagsbehandlingens uafhængighed og habilitet.
Institut for Rationel Farmakoterapi er alene finansieret gennem en finanslovsbevilling på aktuelt små 10 mio kr. årligt. IRF modtager ingen gebyrer eller ekstra midler fra Lægemiddelstyrelsen, men betaler »husleje« til dækning af diverse driftsudgifter inklusiv IT, lønadministration, rengøring osv. At IRF på denne lidt særegne måde er en del af Lægemiddelstyrelsen, er en politisk beslutning, som stammer tilbage fra etableringen i 1999. Det vil derfor også til enhver tid være en politisk afgørelse, om IRF fortsat skal ligge i Lægemiddelstyrelsen, et helt andet sted – eller slet ikke eksistere længere.

IRF’s styrke er, at vi på en troværdig måde kan kommentere medicinske sundhedsforhold uden indflydelse fra industrien eller fra offentlige institutioner.
Set fra min chefstol har IRF’s placering i Lægemiddelstyrelsen aktuelt flere fordele.
Godt nok giver vores placering visse begrænsninger i, hvor kritisk vi kan forholde os til eksempelvis godkendelse af nye lægemidler eller andre af Lægemiddelstyrelsens myndighedsopgaver. Omvendt har vi med vores placering mulighed for et tæt og udbytterigt samarbejde med Lægemiddelstyrelsen på statistikområdet, ligesom vi kan dele andre vigtige informationer med Lægemiddelstyrelsen. Dette muliggør, at vi hurtigt kan informere lægerne om eksempelvis nye præparater samt give vejledning i medicinomlægning i forbindelse med leveringsvanskeligheder eller tilskudsændringer.

Opdateret 08 MAR 2011