xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Graviditet og antidepressiva

Rationel farmakoterapi nr. 6, 2011

Månedsbladet opdateres ikke efter udgivelsen. Indholdet afspejler den aktuelle evidens på udgivelsestidspunktet.

Vær opmærksom på, at der er udgivet et nyt månedsblad om hyppige farmakologiske problemstillinger i svangerskabet. Det nye månedsblad ligger her.

Artikel fra Rationel farmakoterapi nr. 6, 2011

Gennem det seneste par måneder har der igen været fokus på sjældne alvorlige bivirkninger hos spædbørn som følge af moderens brug af antidepressiva.

Svær depression under graviditet er en kompliceret tilstand. Den unuancerede medieomtale, hvor der mangler fokus på antal hændelser hos behandlede i forhold til hændelser hos ubehandlede, kan være medvirkende til øget risiko for underbehandling af svært depressive gravide kvinder. Medicinering af den gravide bør ideelt ske i samråd med en specialkyndig. Endvidere bør valg af antidepressiva foretages i samråd med den gravide, da der aktuelt ikke er nogle præparater, der er helt uden bivirkninger.

IRF har gennemgået den tilgængelige evidens for de forskellige antidepressiva under graviditet og anbefaler fortsat SSRI’erne sertralin og citalopram eller det tricykliske antidepressivum nortriptylin, såfremt non-farmakologisk behandling ikke er tilstrækkeligt.

Seponering af behandlingen bør, hvis behandling fortsat er velindiceret, ikke være et alternativ. Hos hovedparten af mødre, der stopper SSRI-behandling af frygt for at skade barnet, ses både psykiske og fysiske symptomer, og der er øget risiko for tilbagefald af depression ved seponering sammenlignet med fortsat behandling (hazard ratio på 5).

Herudover er ubehandlet depression hos moderen i sig selv associeret med en række risikofaktorer for det ufødte, såvel som det nyfødte, barn. IRF har netop lavet en ny litteraturgennemgang med fokus på denne risiko ved seponering af antidepressiva hos svært depressive gravide for at understrege, at seponering ikke er et alternativ. Denne gennemgang kan findes på www.irf.dk.

IRF’s grundige gennemgang af risikoen ved - og rekommandationen af - antidepressiva under graviditet, kan fortsat læses på www.irf.dk (Ændrede retningslinjer/Antidepressiv medicin og graviditet).

Institut for Rationel Farmakoterapi 19-06-2011


Note 15. september 2023: Reference til site, der ikke længere eksisterer, er fjernet
Opdateret 10 JUN 2011