xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Begræns recepter på store pakninger af smertestillende håndkøbsmedicin

Månedsbladet opdateres ikke efter udgivelsen. Indholdet afspejler den aktuelle evidens på udgivelsestidspunktet.

  • Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi

Fra den 30. september 2013 bliver store pakninger af svage analgetika gjort receptpligtige. Fremover kan man kun købe pakninger med maks. 20 stk. i håndkøb.

Målet er at nedsætte risikoen for forgiftninger og selvmordsforsøg med smertestillende håndkøbsmedicin blandt især unge ved at begrænse medicinmængden i hjemmet. Lægerne opfordres
derfor til kun at skrive recept på større pakninger, når der er en aktuel indikation for behandling udover få dage.

Recept – kun ved aktuel indikation

Nogle læger vil formentlig opleve at blive mødt med et krav om at skrive en recept på en større pakning. »Nu er patienten her jo alligevel, så hvorfor ikke yde denne lille service?« Det er ikke hensigten, at det tidligere lager af smertestillende håndkøbsmedicin i hjemmet skal erstattes af store pakninger. Sundhedsstyrelsen opfordrer derfor lægerne til kun at udstede recept, når der er en aktuel indikation for behandling udover få dage, eller patienten har kroniske smerter.

Regler for medicintilskud er uændrede

Reglerne for tildeling af medicintilskud er uændrede. Det betyder som hidtil, at kun patienter med kroniske smerter er berettiget til tilskud. Det vil i praksis sige næsten daglige smerter af mere end ca.
3 måneders varighed. På recepter til patienter med kroniske smerter skal lægen anføre »tilskud«.

Hvad må man købe i håndkøb efter 30. september?

De nye begrænsninger omfatter kun håndkøbsmedicin solgt fra apotek, hvor man fremover kun kan købe pakninger med maks. 20 stk. tabletter svarende til maks. 10 g paracetamol, acetylsalicylsyre, phenazon eller 4 g ibuprofen. Loven forhindrer ikke apotekerne i at sælge to eller flere pakninger ad gangen. I tilfælde af at en kunde beder om et større antal pakninger, har Sundhedsstyrelsen tiltrotil, at det faglige personale spørger ind til anvendelsen og hermed identificerer et muligt uhensigtsmæssigt forbrug og yder den relevante rådgivning.

Reglerne for salg i detailhandlen er uændrede. Her kan man fortsat kun købe en pakning med maks. 10 stk. ad gangen (ibuprofen dog 20 stk. Grænsen var tidligere var 30 stk.).

Glas med 100 stk. acetylsalicylsyretabletter a 150 mg til forebyggelse af blodpropper bliver også omfattet af receptpligt, hvorimod 75 mg fortsat kan købes i håndkøb.

Begrænsningen får ingen betydning for salg af mikstur og suppositorier med paracetamol eller gel med ibuprofen.

Nytter det?

Allerede i 2009 blev der indført forbud mod at sælge smertestillende håndkøbsmedicin til unge under 18 år, hvilket dog ikke har haft nogen nævneværdig effekt på antallet af forgiftninger i denne aldersgruppe. Undersøgelser af selvmordsforsøg fra Storbritannien viser, at ca. halvdelen indtog medicin, som allerede fandtes i hjemmet, og at der gik mindre end 1 time, fra tanken om selvmord opstod, til handlingen blev udført. Formålet med at begrænse pakningsstørrelserne i håndkøb er således at reducere medicinmængden i hjemmene og begrænse muligheden for, at en større mængde tabletter indtages i et øjebliks affekt.

Baggrunden for dette tiltag er en undersøgelse fra Storbritannien, som viser, at dødsfald pga. paracetamolforgiftning er markant reduceret siden 1998, hvor man indførte en begrænsning i pakningsstørrelserne. Udviklingen i ikke-dødelige selvmordsforsøg er ikke opgjort i den nye langtidsundersøgelse.

Det kan derfor ikke udelukkes, at det observerede fald i mortalitet i et vist omfang skyldes hurtigere og bedre behandling af paracetamolforgiftning, øget fokus på forebyggelse af selvmordforsøg eller bare en generel tendens. Der er set et tilsvarende fald i forgiftningsdødsfald med acetylsalicylsyre og antidepressiva. Det er sandsynliggjort, men ikke bevist, at en begrænsning i pakningsstørrelsen af paracetamol i håndkøb i nogen grad vil reducere antallet af paracetamolrelaterede dødsfald.

Risiko for skift til anden håndkøbsmedicin

I England så man initialt en stigning i forbruget af ibuprofen, da kun paracetamol var omfattet af begrænsningen. Såfremt man kun begrænser pakningsstørrelsen for paracetamol, er det sandsynligt, at nogle i stedet vil købe andre smertestillende midler som fx NSAID. Forgiftning med disse præparater er væsentlig sværere at behandle, og bivirkningerne er alvorligere end med paracetamol i selv den anbefalede dosering. Derfor begrænses pakningsstørrelser for al smertestillende håndkøbsmedicin.

For yderligere information henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Opdateret 04 SEP 2013