xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Enterocoating eller PPI-profylakse ved lavdosis-behandling med acetylsalicylsyre?

Rationel farmakoterapi nr. 11, 2015

Månedsbladet opdateres ikke efter udgivelsen. Indholdet afspejler den aktuelle evidens på udgivelsestidspunktet.

 

Af Peter Fentz Haastrup og Dorte Ejg Jarbøl­
­ Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet

Næsten halvdelen af de 2.000 patienter, der årligt får konstateret ulcusblødning, er i behandling med acetylsalicylsyre (ASA) (1). Behandling med ASA øger den relative risiko for ulcusblødning med en faktor 2-3, afhængigt af dosis og behandlingsvarighed (2). Ulcusblødning er en alvorlig tilstand med en 30-dages mortalitet i Danmark på omkring 11 % (1). Med en hypotese om, at den øgede ulcusforekomst hos patienter i behandling med ASA skyldes en lokal direkte påvirkning af slimhinden, har man udviklet enterocoatede formuleringer af ASA, hvor ASA først frigives i det basiske miljø i tyndtarmen. I en nyere litteraturgennemgang fandt vi, at enterocoated ASA ikke entydigt er forbundet med en lavere forekomst af gastrointestinale bivirkninger end ikke-coated ASA, og der foreligger således ikke evidens for, at enterocoated ASA skulle være at foretrække fremfor ikke-coated ASA (3).

Derimod tyder flere studier på at enterocoating af ASA kan medføre nedsat trombocythæmmende effekt pga. nedsat biotilgængelighed (4). Der er således ikke evidens for, at enterocoating er forbundet med nedsat risiko for gastrointestinale bivirkninger, tværtimod kan denne formulering muligvis føre til en nedsat effekt af ASA. Ved bivirkninger til ASA-behandling 𠊎ller høj risiko for gastrointestinale komplikationer anbefales derfor enten seponering og skift til anden trombocythæmmer (f.eks. clopidogrel) eller dosisreduktion af ASA, hvis muligt, og/eller tillæg af PPI. 

Referencer

(1) Det Nationale Indikatorprojekt. Akut mave-tarm kirurgi. National auditrapport 2011. https://www.sundhed.dk/content/cms/63/4663_national-%C3%A5rsrapport-akut-mave-tarm-kirurgi-2011_161211_final.pdf (11.04.2013)
(2) Lanas A, Garcia-Rodriguez LA, Arroyo MT, et al. Risk of upper gastrointestinal ulcer bleeding associated with se-lective cyclo-oxygenase-2 inhibitors, traditional non-aspirin non-steroidal anti-inflammatory drugs, aspirin and combinations. Gut 2006;55:1731-1738.
(3) Haastrup P, Jarbøl DE: Enterocoating af lavdosis acetylsalicylsyre reducerer ikke forekomsten af gastrointestinale bivirkninger. Ugeskr Læger 2014;176:V09130544
(4) Haastrup PF, Grønlykke T, Jarbøl DE. Enteric coating can lead to reduced antiplatelet effect of low dose ace-tylsalicylic acid. Basic Clin Pharmacol Toxicol 2015;116:212-5


Opdateret 06 NOV 2015