xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Årsrapport for Børnevaccinationsprogrammet 2018

Artikel fra Rationel Farmakoterapi 4, 2019

Månedsbladet opdateres ikke efter udgivelsen. Indholdet afspejler den aktuelle evidens på udgivelsestidspunktet.

 

Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Statens Serum Institut og Lægemiddelstyrelsen igen i år udgivet årsrapporten for børnevaccinationsprogrammet. 

Årsrapporten viser, at tilslutningen til alle vaccinationer i programmet er steget eller ligger på samme niveau som sidste år. Samtidig steg dækningen af HPV-vaccine markant i 2018. Vaccination af de 12- og 13-årige piger steg med hhv. 14 % for den første vaccine og 16 % for den anden vaccine. Tilmed er 20 % flere piger mellem 14 og 17 år blevet vaccineret siden sidste år. For visse årgange nærmer vi os endda den høje tilslutning til HPV-vaccinen, der var før 2015 (omkring 90 %’s dækning).

I rapporten indgår også en ny opgørelse af MFR-dækning på skoleniveau. Opgørelsen er foretaget af SSI og Danmarks Statistik ved at sammenkøre data fra Det Danske Vaccinationsregister og Danmarks Statistik. Opgørelsen viser, at næsten halvdelen af alle børn (44 %) går på skoler, som har en MFR-dækning mellem 90 og 100 %. Dog går relativt få børn på en skole, hvor mere end 95 % af børnene er fuldt beskyttet mod mæslinger (1,8 %), hvilket er WHO’s målsætning for at opnå en god flokimmunitet i befolkningen. Meget få elever går på en skole, hvor tilslutning er på mellem 50 og 60 % (658 børn), og ingen elever går på en skole med en lavere tilslutning end 50 %.

Rapporten undersøger også MFR-dækning i alle kommuner i Danmark. Der ses en variation henover de 98 kommuner fra 74 % i en lille ø-kommune med få indbyggere og børn til 95 % i en større kommune i Nordjylland. Kommuner med en høj MFR-tilslutning på flere skoler har oplyst, at deres høje dækning formentlig hænger sammen med sundhedsplejerskernes systematiske arbejde og en opsøgende og ihærdig indsats fra de alment praktiserende læger.

Rapporten viser også, at det gratis tilbud om MFR-vaccination af voksne er populært. I 2018 blev 3.614 voksne vaccineret imod mæslinger. I de første 2,5 måneder af 2019 blev 6.439 voksne MFR-vaccineret. Stigningen i 2019 kan hænge sammen med mæslingeudbruddet i starten af året, hvor 10 personer blev smittet. 

Læs mere om rapporten, herunder lokale forhold og forskelle i vaccinationsdækning, på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og find årsrapporten her.Opdateret 28 MAJ 2019