xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Bør profylaktisk paracetamol anvendes mod bivirkninger efter en vaccine?

Artikel fra Rationel Farmakoterapi 4, 2021

Månedsbladet opdateres ikke efter udgivelsen. Indholdet afspejler den aktuelle evidens på udgivelsestidspunktet.

 

Robert Winther1,2, Dorthe Dideriksen1,2, Morten Rix Hansen1,2

1) Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi, Odense Universitetshospital

2) Klinisk Farmakologi, Farmaci og Miljømedicin, Syddansk Universitet

Lægemiddelinformationen ved afdelingen for Klinisk Biokemi og Farmakologi, Odense Universitetshospital har modtaget en forespørgsel fra en COVID-19 vaccinatør, som ofte møder patienter, der har taget paracetamol lige op til vaccinationstidspunktet. Hun ønsker at vide, om dæmpning af feber og andre bivirkninger med paracetamol kan svække effekten af vaccinen?

Baggrund

Vacciner generelt

Effekten af paracetamol før og efter en uspecificeret vaccine er relativt velundersøgt. En litteraturgennemgang af 20 studier beskriver effekten af paracetamol administreret omkring vaccinationstidspunktet [1]. Forfatterne fandt, at paracetamol på vaccinationstidspunktet kan påvirke immunresponset, men ikke i en grad, der medfører vaccinesvigt. Interessant nok blev immunresponset ikke dæmpet, hvis første dosis paracetamol blev givet 4 timer efter vaccinationen. Fald i antistofresponset blev kun rapporteret efter førstegangsvaccination og ikke efter booster-vaccinen.

Sammenhængen mellem profylaktisk antipyretisk behandling og antistofrespons er blevet undersøgt i en metaanalyse med 13 studier[2]. Her indgik 5.077 børn op til 6 år. Samtidigt med rutinemæssig vaccination fik børnene enten antipyretika (paracetamol eller ibuprofen) eller placebo op til 60 minutter før eller umiddelbart efter vaccinationen. Gruppen, der modtog antipyretika, havde signifikant lavere antistofkoncentrationer end dem, der modtog placebo, men begge grupper opnåede grænseværdien for serobeskyttelse, hvorfor vaccinesvigt blev vurderet usandsynligt.

Slutteligt er effekten af paracetamol på antistofniveauet for hepatitis B blevet undersøgt i et lodtrækningsstudie med 496 raske unge voksne[3]. Deltagerne blev opdelt i tre grupper, der 1) modtog profylaktisk paracetamol i 24 timer med første dosis på vaccinationstidspunktet, 2) modtog terapeutisk paracetamol i 24 timer med første dosis 6 timer efter vaccinationen, og 3) kontrolgruppe, der ikke modtog nogen behandling. Alle grupper modtog en primær vaccination og to booster-vaccinationer (efter 1 og 6 måneder.). Antistofniveauer blev målt 1 måned efter anden (booster) vaccination, og grupperne der modtog profylaktisk og terapeutisk paracetamol havde lavere antistofniveau end kontrolgruppen. Dog var forskellen kun statistisk signifikant for gruppen, der modtog profylaktisk paracetamol.

COVID-19 vacciner

Effekten af paracetamol administreret omkring tidspunktet for COVID-19 vaccination er kun undersøgt i et enkelt studie med 56 deltagere, hvor effekten af profylaktisk paracetamol er undersøgt lige inden COVID-19 vaccination og efterfulgt af 1 g paracetamol hver 6. time i ét døgn [4]. Over de efterfølgende 7 dage målte man antistoftitre og fandt nedsat reaktogenicitet (feber, hævelse, kløe), men ikke nedsat immunogenicitet (antistofrespons). USAs sundhedsmyndighed, Centers for Disease Control and Prevention, anbefaler ikke rutinemæssig administration af antipyretika inden COVID-19 vaccinationen, da der ikke er nok information om, hvorvidt profylaktisk behandling med antipyretika vil påvirke antistofresponset [5]. Dog skal man fortsætte med at tage igangværende antipyretisk behandling som normalt, hvis lægemidlerne indtages regelmæssigt som ordineret af en læge [6].

Konklusion og anbefalinger

Antipyretika kan anvendes i lindrende øjemed, både ved vacciner generelt og ved COVID-19 vacciner

Vacciner generelt

Studier tyder på, at profylaktisk behandling med paracetamol (lige op til eller samtidig med vaccinen) muligvis vil dæmpe immunresponset, men ikke i sådan en grad, at den vil føre til vaccinesvigt. Denne dæmpning er tydeligst ved den første vaccination og mindre efter booster-vaccinationen. Symptomdæmpende behandling med paracetamol, som først er startet omkring symptomdebut, har ikke medført dæmpning af antistofresponset.

COVID-19 vacciner

I overensstemmelse med internationale retningslinjer anbefaler forfatterne, at paracetamol ikke tages profylaktisk før eller samtidigt med vaccinationen. Paracetamol kan anvendes efterfølgende til behandling af feber eller andre vaccinerelaterede symptomer, så snart symptomerne opstår. Hvis patienten lige inden vaccination oplyser at have indtaget paracetamol, anbefaler vi dog, at vaccinen administreres som normalt.

 

Habilitetserklæringer og referencer

kan ses på www.irf.dk

Referencer

  1. E. Saleh, M. A. Moody, and E. B. Walter, ”Effect of antipyretic analgesics on immune responses to vaccination,” Hum. Vaccines Immunother., vol. 12, no. 9, pp. 2391–2402, May 2016, doi: 10.1080/21645515.2016.-1183077.
  2. C. Brown and S. Daly, ”Do prophylactic antipyretics reduce the efficacy of vaccinations in children?,” Evid.-Based Pract., vol. 23, no. 2, pp. 44–46, Feb. 2020, doi: 10.1097/EBP.0000000000000629.
  3. A. M. C. M. Doedée et al., “Effects of prophylactic and therapeutic paracetamol treatment during vaccination on -hepatitis B antibody levels in adults: two open-label, randomized -controlled trials,” PloS One, vol. 9, no. 6, p. e98175, 2014, doi: 10.1371/-journal.pone.0098175.
  4. P. M. Folegatti et al., ”Safety and immunogenicity of the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine against SARS-CoV-2: a preliminary report of a phase 1/2, single-blind, randomised controlled trial,” Lancet Lond. Engl., vol. 396, no. 10249, pp. 467–478, Aug. 2020, doi: 10.1016/S0140-6736(20)31604-4.
  5. ”Interim Clinical Considerations for Use of COVID-19 Vaccines | CDC,” Mar. 25, 2021. https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html (accessed Mar. 26, 2021).
  6. ”Clinical Guidance for -COVID-19 Vaccination. Ireland’s Health Service (cited 2021-06-02).” May 26, 2021.
Opdateret 30 AUG 2021