xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Rationel Farmakoterapi 2, 2022

Månedsbladet handler om valg af hormonal kontraception.

TIDSSKRIFTER 21 FEB 2022

Månedsbladet er opdateret d. 20 februar 2023

Månedsbladet Rationel Farmakoterapi 2, 2022

 

Artikler

Hormonal kontraception – hvad skal jeg vælge?

Korrektion til Månedsbladet Rationel Farmakoterapi 2, 2022: Hormonal kontraception – hvad skal jeg vælge?

Der er desværre opdaget to fejl af større betydning i artiklen fra månedsbladet nr. 2, 2022, der kan skabe unødig bekymring for brystkræft ved brug af gestagenspiral, hvor der ellers er god grund til brug. Det skyldes en forkert gengivelse af nogle tal.

 

I artiklen stod, at der kan være en 20% øget risiko for brystkræft ved brug af gestagenspiral. Det tal overestimerer højst sandsynligt risikoen ved brug af spiralen. Det skal samtidig bemærkes, at evidensen på området er begrænset.

 

Det korrekte budskab er, at der ved brug af gestagenspiral er en let øget risiko for brystkræft. I et referencestudie (Mørch et al.) blev følgende absolutte tal fundet; 70 ud af 100.000 kvinder med gestagenspiral udviklede brystkræft, sammenlignet med at 55 ud af 100.000 kvinder uden gestagenspiral udviklede brystkræft.

 

I artiklen står desuden, at risiko for brystkræften ligeledes er angivet til at stige proportionelt med varighed af brugen. Det er heller ikke korrekt, da der for gestagenspiralbrug ikke er fundet stigende risiko for brystkræft proportionelt med varighed af brug.

 

Se en mere dybdegående forklaring her