xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Brug pulverinhalator i stedet for inhalationsspray – også for klimaets skyld

Artikel fra Rationel Farmakoterapi 4, 2022

Månedsbladene opdateres ikke efter udgivelsen. Indholdet afspejler den aktuelle evidens på udgivelsestidspunktet.

Solveig Forberg, chefkonsulent, IRF

 

Pulverinhalatorer belaster klimaet mindre end inhalationssprays [1]. Inhalationssprays indeholder HFC-gasser, der er kraftige drivhusgasser, hvorimod pulverinhalatorer ikke indeholder HFC-gasser. Der er gjort et stort globalt arbejde for at nedbringe udledningen af drivhusgasser, og de er forbudte at bruge på de fleste områder. Der er dog stadig en undtagelse for medicinske inhalationssprays [2].

Pulverinhalatorer er generelt velegnede til hovedparten af patienter med astma eller KOL og er mere udbredt i Danmark end inhalationssprays [3]. Der er ikke dokumenteret klinisk betydende forskelle mellem inhalationsdevices [4, 5]; så hvis patienten er i stand til at bruge en pulverinhalator, kan det med fordel ordineres. Enkelte patienter kan have præference for inhalationsspray, og der kan være patienter, som ikke kan suge tilstrækkelig kraftigt til at kunne inhalere fra en pulverinhalator. Til disse patienter kan der udskrives inhalationsspray eventuelt i kombination med en spacer eller andet device, der er nemt at inhalere.

 

Refencer

  1. HFC-fri pulverinhalatorer: En vej til klimarigtig behandling. Rådet for Grøn Omstilling. 2022. Kan hentes fra https://rgo.dk/wp-content/uploads/Pulverinhalatorer_En-vej-til-klimarigtig-behandling_Opdateret-Feb-2022_Godkendt.pdf
  2. Klimabelastning fra inhalatorer. Rådet for Grøn Omstilling. 2022. Kan hentes fra https://rgo.dk/
    klimabelastning-fra-inhalatorer/
  3. Medicinsk behandling af KOL – stabil fase og eksacerbationer. Månedsbladet Rationel Farmakoterapi 7, 2017. Sundhedsstyrelsen. Kan hentes på https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2017/Rationel-Farmakoterapi-7-2017
  4. Medicinsk behandling af KOL – stabil fase og eksacerbationer. Månedsbladet Rationel Farmakoterapi 7, 2017. Sundhedsstyrelsen. Kan hentes på https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2017/Rationel-Farmakoterapi-7-2017
  5. National Rekommandationsliste Vedligeholdelsesbehandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) uden astmakomponent. 2017. Sundhedsstyrelsen. Kan hentes her: https://www.sst.dk/da/Viden/Laegemidler/Rationel-Farmakoterapi/Den-Nationale-Rekommandationsliste-_NRL_/Vedligeholdelsesbehandling-af-kronisk-obstruktiv-lungesygdom-_KOL_-uden-astmakomponent
Opdateret 01 JAN 0001