xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Senfølger ved covid-19

Anbefalinger til organisering af indsatsen for patienter med langvarige symptomer ved covid-19

ANBEFALINGER 28 AUG 2023

Formålet med disse anbefalinger er, på baggrund af den aktuelle viden og hidtidige erfaringer i det danske sundhedsvæsen, at beskrive langvarige symptomer/senfølger ved COVID-19, herunder typen af symptomer, forekomst og alvorlighed, hvor viden er tilgængelig, samt hvordan de bedst håndteres i sundhedsvæsnet ved beskrivelse af aktører og organisering, samt relevante faglige indsatser.

Anbefalingerne er primært målrettet fagpersoner, sundhedsprofessionelle og administrativt personale, herunder ledere, på sundhedsområdet på sygehusene, i almen praksis, i den øvrige praksissektor, samt i kommuner.  

Senfølger ved covid-19: Anbefalinger til organisering af indsatsen for patienter med langvarige symptomer

Indhold

 • 1. Introduktion
  • 1.1. Formål
  • 1.2. Baggrund
  • 1.3. Sygdomsforløb ved covid-19
 • 2. Målgrupper
 • 3. Vidensgrundlag
  • 3.1. Begrebsafklaring
  • 3.2. Litteraturgennemgang
  • 3.3. Danske studier om senfølger ved covid-19
 • 4. Organisering, aktører og indsatser
  • 4.1. Overordnet om organisering
  • 4.2. Faglige indsatser
  • 4.3. Udredning og behandling af senfølger i almen praksis
  • 4.3.1. Visitation til regionale tilbud
  • 4.4. Håndtering af langvarige symptomer og senfølger på sygehus
  • 4.4.1 Specialiserede tværfaglige tilbud
  • 4.5. Kommunens opgaver
 • 5. Registrering, evaluering og monitorering
 • Referencer
 • Bilag 1: Eksempler på faglige indsatser
 • Bilag 2: Arbejdsgruppens sammensætning
 

Versioner

28. august 2023; version 4

 • Anbefalingerne er særligt opdateret vedrørende:  
  Vidensgrundlag (kapitel 3) er revideret med en gennemgang af internationale guidelines på området samt udbygget med afsnit om forskning i en dansk kontekst
 • Kapitel om organisering (kapitel 4) er revideret, herunder uddybende afsnit om antistoftest og funktionel lidelse som differentialdiagnose. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at regionen tilbyder patienter med komplekse og langvarige symptomer efter sygdom med covid-19 tværfaglig udredning, når det ud fra en lægefaglig vurdering vurderes at være relevant 
 • Faglige indsatser (bilag 1) er opdateret på baggrund af faglige bidrag fra arbejdsgruppen

 

9. december 2021: version 3

Denne 3. version er opdateret med ny viden på området opnået gennem en opdateret systematisk litteraturgennemgang om senfølger ved COVID-19. Anbefalingerne er særligt opdateret vedrørende: 

 • Opdateret vidensgrundlag, herunder specifik viden om neurologiske, respiratoriske, psykiske symptomer og senfølger hos børn (< 18 år)
 • Præcisering af målgruppen
 • Opdateret afsnit om kommunens opgaver
 • Uddybet afsnit om udredning og behandling af senfølger i almen praksis
 • Faglige indsatser
 

15. marts 2021: version 2

 • Anbefalingerne er opdateret og suppleret med en systematisk litteraturgennemgang, samt begrebsafklaring og definition af senfølger er nuanceret.

 

4. november 2020: version 1