xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Læringsforløb om værdig ældrepleje med fokus på organisation, ledelse og samarbejde i 2022

I finansloven for 2021 blev der afsat midler til at videreføre Videnscenter for værdig ældrepleje i perioden 2022-2023. Videnscentret har til formål at understøtte kommunernes arbejde med værdighed i ældreplejen gennem rådgivning, kompetenceudvikling, netværksfacilitering samt formidling af nyeste viden og ’best practice’.

I regi af Videnscenter for værdig ældrepleje er der etableret et rejsehold, der gennemfører praksisnære læringsforløb om værdighed i ældreplejen. 

Udmøntning af puljen

Puljen blev offentliggjort d. 9. september 2021. Sundhedsstyrelsen har efterfølgende modtaget syv ansøgninger. Der er foretaget en faglig vurdering af de indkomne ansøgninger, og på den baggrund er syv kommuner, selvejende og private leverandører på ældreområdet valgt til at modtage et læringsforløb af værdighedsrejseholdet.

I vurderingen af ansøgningerne er der lagt vægt på, i hvor høj grad nedenstående kriterier skønnes opfyldt:

  • I hvilken grad ansøger kan beskrive de udfordringer, de ønsker, læringsforløbet skal have fokus på.
  • I hvilken grad ansøger kan beskrive forventninger til udbyttet af læringsforløbet, herunder hvilken effekt det forventes at have på værdighed i ældreplejen.
  • I hvilken grad ansøger kan beskrive sin motivation for deltagelse i læringsforløbet.

Følgende ansøgere har fået tildelt et læringsforløb:

Følgende ansøgere har fået tildelt et læringsforløb:
Albertslund Kommune
Frederikssund Kommune
Holbæk Kommune
Langeland Kommune
Norddjurs Kommune
OK-Fonden Egå
Søvangsgården

Læs resumé af projekterne

Baggrund

Alle kommuner, selvejende og private leverandører på ældreområdet, der ønsker at løfte ledelseskompetencer, strukturer og organiseringer med henblik på en forbedret værdig ældrepleje kunne ansøge om deltagelse i rejseholdsforløbet.

Den primære målgruppe for læringsforløbene er ledere og udvalgte medarbejdere med ledelses-, udviklings- eller implementeringsansvar, som i dagligdagen rammesætter arbejdet med værdig ældrepleje. Det kan både være plejecenterledere, hjemmeplejeledere, lokale team- og gruppeledere, ledere i forvaltningen samt medarbejdere med særlige nøglefunktioner f.eks. udviklingssygeplejersker. Borgere og pårørende forventes i sidste instans at få glæde og gavn af læringsforløbene, men vil i udgangspunktet ikke deltage i selve læringsforløbet.

Læs mere om Videnscenter for værdig ældrepleje her

Ansøgningsmateriale

Puljeopslaget

Ansøgningsskemaet

Opslag

Der er tale om 4. opslag. 

1. opslag (april 2019)

2. opslag (september 2019)

3. opslag (oktober 2020)

4. opslag (september 2021)

Opdateret 13 DEC 2021