xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Støtte for pårørende til mennesker med erhvervet hjerneskade

Pulje 4 ud af 5 puljer til genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade, og som er udmøntet med afsæt i Sundhedsstyrelsens servicetjek af området fra november 2017.

Baggrund

I finanslovsaftalen for 2017 blev Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti enige om at afsætte en ramme på 5 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til en øget indsats til genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade, der udmøntes med afsæt i sundhedsstyrelsens servicetjek af området.

Hvem kan søge?

Puljen kunne søges af patientforeninger på hjerneskadeområdet. 

Projektperiode

Aktiviteterne løb i årene ultimo 2017- 2020. Afrapportering skulle foreligge ultimo 2020.

Midler til fordeling

Midlerne vedrørende nærværende puljeopslag udgjorde i alt 2 mio. kr. af ovennævnte ramme og er målrettet iværksættelse af initiativer, der har til formål at støtte pårørende til mennesker med er-hvervet hjerneskade. 

Materialer

Puljeopslag

Ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema

5 puljer om genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade

Puljen er pulje 4 ud af 5 puljer, der vedrører en øget indsats til genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade, og som er udmøntet med afsæt i Sundhedsstyrelsens servicetjek af området fra november 2017.

Oversigt for samtlige projekter, der har modtaget midler samt kontaktpersoner

Opdateret 16 NOV 2018