xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Understøttelse af udarbejdelse af genoptrænings­planer og metoder til patient­inddragelse

Pulje 1 og 2 ud af 5 puljer til genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade. Puljerne er udmøntet med afsæt i Sundhedsstyrelsens servicetjek af området fra november 2017.

Baggrund 

I finanslovsaftalen for 2017 blev Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti enige om at afsætte en ramme på 5 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til en øget indsats til genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade, der udmøntes med afsæt i sundhedsstyrelsens servicetjek af området.

Hvem kan søge?

Regioner kan søge om midler til understøttelse af, at læger og andet relevant sundhedspersonale udarbejder skriftlige genoptræningsplaner og systematisk anvender metoder, der understøtter inddragelse af patienter og pårørende i processen.

Projektperiode

Projekterne skal igangsættes ultimo 2017 og afsluttes inden udgangen af 2020.

Midler til fordeling

Midlerne vedrørende nærværende puljeopslag udgør i alt 5,5 mio. kr. af ovennævnte ramme og er målrettet iværksættelse af projekter, der understøtter dels, at læger og andet sundhedsfagligt personale udarbejder genoptræningsplaner, dels at genoptræningsplanen udføres i samarbejde med patienter og pårørende.

Midlerne er fordelt på 2 puljer

Pulje 1: Understøttelse af, at alle læger i samarbejde med andet relevant sundhedsfagligt personale, udarbejder skriftlige genoptræningsplaner i samarbejde med patienter og pårørende

Kompetenceudvikling og implementering af arbejdsgange, der understøtter, at alle læger i samarbejde med andet relevant sundhedsfagligt personale, udarbejder skriftlige genoptræningsplaner i overensstemmelse med bekendtgørelsen, og at processen sker i samarbejde med patienter og pårørende.

Der er i denne pulje afsat 4,5 mio. kr., og projekter skal igangsættes primo 2018 og afsluttes inden udgangen af 2020.

Pulje 2: Implementering af metoder til patientinddragelse på neurologiske afdelinger

Implementering af metoden ”Den involverende stuegang” eller lignende metoder på neurologiske afdelinger, samt at der iværksættes kompetenceudvikling med henblik på at øge de sundhedsprofessionelles kompetencer i samtalestøtte til patienter med afasi.

Der er til dette projekt afsat 1,0 mio. kr., og projekter skal igangsættes senest medio 2018 og afsluttes inden udgangen af 2018.  

Ansøgningsfrist

11. december 2017 kl. 12.

Materialer

Puljeopslag

Vejledning til ansøgning

Ansøgningsskema Pulje 1: Understøttelse af, at alle læger i samarbejde med andet relevant sundhedsfagligt personale, udarbejder skriftlige genoptræningsplaner i samarbejde med patienter og pårørende

Ansøgningsskema Pulje 2: Implementering af metoder til patientinddragelse på neurologiske afdelinger

5 puljer om genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade

Pulje 1 og 2 er to ud af fem puljer, der vedrører en øget indsats til genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade, og som er udmøntet med afsæt i Sundhedsstyrelsens servicetjek af området fra november 2017. Oversigt for samtlige projekter, der har modtaget midler samt kontaktpersoner, findes her

Opdateret 16 NOV 2018