xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Systematisk arbejde med bruger­tilfredshed i kommuner og regioner i forbindelse med gen­optræning og reha­bilitering af mennesker med hjerneskade

Pulje 3 ud af 5 puljer til genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade. Puljerne er udmøntet med afsæt i Sundhedsstyrelsens servicetjek af området fra november 2017.

Baggrund 

I finanslovsaftalen for 2017 blev Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti enige om at afsætte en ramme på 5 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til en øget indsats til genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade, der udmøntes med af-sæt i sundhedsstyrelsens servicetjek af området.

Hvem kan søge?

Regioner og kommuner kunne søge om midler til systematisk arbejde med brugertilfredshed i forhold til genoptrænings- og rehabiliteringsindsatser efter en erhvervet hjerneskade.

Projektperiode

Projekterne skulle igangsættes ultimo 2017 og afsluttes inden udgangen af 2020.

Midler til fordeling

Midlerne vedrørende nærværende puljeopslag udgjorde i alt 5 mio. kr. af ovennævnte ramme og er målrettet iværksættelse af projekter, der understøtter at der arbejdes systematisk med brugertilfredshed på hjerneskadeområdet i regioner og kommuner. 

Materialer

Puljeopslag

Vejledning til ansøgning

Ansøgningsskema

5 puljer om genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade

Puljen er pulje 3 af 5 puljer, der vedrører en øget indsats til genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade, og som er udmøntet med afsæt i Sundhedsstyrelsens servicetjek af området fra november 2017.

Oversigt for samtlige projekter, der har modtaget midler samt kontaktpersoner

Opdateret 16 NOV 2018