xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Tilskud til flere opioider bortfalder til marts

Rationel farmakoterapi nr. 9, 2012


Af Dorte Glintborg, IRF

Den 4. marts 2013 mister en række opioider det generelle tilskud. Nogle vil fremover have klausuleret tilskud. Der er dog som altid mulighed for at søge enkelttilskud.


Blandt de hyppigst anvendte opioider, som mister det generelle tilskud, er visse depotkapsler og depottabletter med tramadol, Ketogan samt depotplastre med buprenorfin (Norspan, Transtec). Dog vil de to laveste styrker af Norspan (5 og 10 µg/time) fremover have generelt klausuleret tilskud til patienter med »opioidkrævende kroniske smerter, hvor behandling med orale smertestillende lægemidler med generelt tilskud ikke er mulig«. I praksis: Skriv kun »tilskud« på recepten, hvis patienten ikke er i stand til at sluge en depottablet. I alle andre tilfælde (og indikationen fortsat er aktuel): Forsøg at skifte til oral behandling  med mindre helt særlige forhold taler imod.


Rotation mellem forskellige opioider og formuleringer er ikke lige let for alle. Derfor har IRF udarbejdet to vejledninger heri: en vejledning i, hvordan man skifter fra buprenorfin depotplaster til fentanyl depotplaster eller oral morfin, samt en vejledning i, hvordan man skifter fra Ketogan til morfin  alternativt nedtrapper Ketogan, hvis indikationen ikke længere er aktuel.
IRF´s to vejledninger er i oktober udsendt sammen med brevet om tilskudsændringerne fra Sundhedsstyrelsen og kan downloades fra www.irf.dk


www.laegemiddelstyrelsen.dk kan du se, hvilke lægemidler der fortsat har tilskud efter den. 4. marts 2013.


Opdateret 09 NOV 2012