xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Seponering af medicin – hvordan? Seponeringslisten giver svar

Artikel fra Rationel Farmakoterapi 8, 2019

Månedsbladet opdateres ikke efter udgivelsen. Indholdet afspejler den aktuelle evidens på udgivelsestidspunktet.

Behandlingsvejledninger og andre anbefalinger om brug af lægemidler giver vejledning om opstart og vedligeholdelse af behandling med lægemidler. Men de giver sjældent vejledning om seponering eller prioritering af lægemidler. En aktiv vurdering af lægemiddelbehandlingen og evt. seponering af medicin er særligt relevant hos ældre mennesker, som er mere følsomme for bivirkninger, og som hyppigere – ofte på grund af konkurrerende lidelser – ender i polyfarmaceutisk behandling. Effekten af medicin hos ældre og mennesker med multisygdom er desuden ofte mindre klar end hos yngre med få sygdomme.

Seponeringslisten er et evidensbaseret, nationalt forankret beslutningsstøtteværktøj målrettet læger og andre sundhedsfaglige med det formål at understøtte medicingennemgang hos voksne mennesker i behandling med lægemidler. Listen giver nogle overordnede tommelfingerregler og forslag til proces for seponering af medicin.

Seponering kan forsøges ved de fleste lægemidler. Ophør med velindiceret medicin kan være nødvendigt, hvis lægemidlet fx giver uacceptable bivirkninger, er uden effekt, eller patienten ikke ønsker medicinen.

Den årligt opdaterede udgave af Seponeringslisten udkommer i november. I den nye udgave er der bl.a. medtaget forslag til seponering af paracetamol. Seponeringsbudskaberne bliver derudover en del af ordiprax+, så kvalitetsarbejdet med rationel farmakoterapi i klyngerne kan tage udgangspunkt i nationale, evidensbaserede anbefalinger.

Seponeringslisten 2020 udkommer med denne udgave af Rationel Farmakoterapi. Den vil også kunne fås på Lægedage. 

En elektronisk version findes på www.sst.dk/seponeringslisten

 
Opdateret 11 NOV 2019