xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English
Omsorg og nærvær
Tværfagligt samarbejde

Holbæk Kommune

Fagligt overskud til omsorg og nærvær

Opdateret 07 OKT 2021

På vores plejecentre har vores faglige afsæt længe været den helhedsorienterede tilgang. Men i praksis har vores indsats været modarbejdet af, at vores dokumentationssystem og deraf følgende adfærd har givet benspænd i logikker og muligheder for faglig refleksion. Resultatet har været, at vi har fået skabt en unødig stor faglig og datamæssig kompleksitet, som forstyrrer vores fokus på borgers livskvalitet, selvbestemmelse og ensomhed, samt på det gode pårørendesamarbejde.

Derfor ønsker vi at gå innovativt til værks for at komme den unødige kompleksitet til livs; dette med udgangspunkt i adfærdsdesign og nudging-metodikker. Vi vil målrette design af vores dataindtastningsflader, tilhørende arbejdsgange og dermed systematik for faglige drøftelser for at sikre, at et helhedsorienteret blik på borgeren bliver det naturlige valg. 

Vi vil skabe et unikt samspil mellem faglighed, teknologi og adfærd for at løfte kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen. Denne nytænkende metodik fokuserer på at udrydde tydelige og implicitte adfærdsbarrierer, tilrettelagt gennem en adfærdsanalyse fuldt tæt op ad en række designsprints med bred inddragelse af borgere, pårørende, medarbejdere og ledere. Denne proces drives praksisnært som en forudsætning for adfærdsdesigntækningen af en række særligt udpegede faglige fyrtårne.

Læs projektbeskrivelsen her