xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Faglige råd

På en række områder kan Sundhedsstyrelsen rådføre sig med forskellige råd, der er sammensat enten af sagkyndige på det pågældende område eller af interesserepræsentanter.

Rådene er selvstændige myndigheder. Men de kan ikke træffe afgørelser på de områder, de beskæftiger sig med. De kan kun rådgive Sundhedsstyrelsen.

Du kan kontakte rådene via Sundhedsstyrelsen.

Psykisk sygdom

Nationalt råd for psykisk sygdom og mental sundhed

Smitsomme sygdomme

Fagligt råd vedrørende organisering af mikrobiologisk diagnostik

Specialeplanlægning

Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning

Den Regionale baggrundsgruppe for Specialeplanlægning

Uddannelse

Læger

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Tandlæger

Det Nationale Råd for Tandlægers Videreuddannelse

Sygeplejersker

Sundhedsstyrelsens Råd for Sygeplejerskers Special- og Videreuddannelse (SRSSV)

Vaccination

Vaccinationsrådet

Ældre

Videnscenter

Det nationale råd - Videnscenter for værdig ældrepleje

Opdateret 24 JUL 2023