xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Rådgivning til kommuner om reducering af ulighed i sundhed

Konsekvenserne af social ulighed i sundhed mærkes ikke kun af det enkelte menneske, men har også betydning for samfundet – herunder den enkelte kommune, der går glip af det livspotentiale, som den enkelte ikke kan udnytte på grund af uligheden. Sundhedsstyrelsen har udgivet en rådgivningspjece til kommuner med konkrete eksempler på indsatser til at reducere ulighed i sundhed.

Indsatserne er grupperet omkring otte væsentlige faktorer for social ulighed i sundhed, som kommunerne har indflydelse på: Børns tidlige udvikling, skolegang og ungdomsuddannelse, sundhedsadfærd, arbejdsmiljø, nærmiljø, borgere udenfor arbejdsmarkedet, social udsathed, adgang til brug af sundhedsydelser.

Rådgivningspjecen er målrettet planlæggere, ledere og politikere i kommuner som et redskab til at få social ulighed i sundhed på den ledelsesmæssige og kommunalpolitiske dagsorden.

Social ulighed i sundhed - hvad kan kommunen gøre? (2012)

Opdateret 18 NOV 2019