xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Årsager og indsatser til ulighed i sundhed

Den sociale ulighed er steget i Danmark siden 1980’erne. I 2011 udgav Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Københavns Universitet en rapport, der stiller skarpt på årsagerne til uligheden i sundhed. Vi iværksætter også løbende indsatser, der kan bidrage til mere lighed i sundhed.

Social ulighed i sundhed kommer til udtryk ved, at der er et systematisk sammenfald mellem menneskers sociale position i samfundet og deres helbred. Det gælder for både mænd og kvinder og kan ses i alle livets faser, fra børn til ældre mennesker.

Den sociale ulighed i sundhed er vokset siden 1980’erne og viser sig fx ved, at mennesker med høj indkomst gennemsnitligt lever længere end mennesker med lav indkomst. I 2016 var middellevetiden for mænd i den højeste indkomstgruppe således 83,3 år – mens den var 73,8 år for mænd i den laveste indkomstgruppe. Forskellen i middellevetid mellem de to grupper mænd er 9,5 år. Blandt kvinder er forskellen i 2016 5,5 år.

Årsagerne til social ulighed i sundhed er ikke begrænset til sundhedssektoren, men skyldes en lang række faktorer, som går på tværs af samfundsarenaer og forvaltningsområder. Sundhedsstyrelsens rapport fra 2011 peger særligt på 12 såkaldte determinanter – dvs. forhold, der på forskellige måder griber ind i de mekanismer, der skaber ulighed i sundhed. De 12 forhold er inddelt i tre kategorier.

Determinanter for ulighed i sundhed

Tidlige determinanter som påvirker social position og helbred

 1. Børns tidlige udvikling – kognitiv, emotionel, social
 2. Skolegang – uafsluttet skolegang
 3. Segregering og socialt nærmiljø

Sygdomsårsager som påvirkes af social position

 1. Indkomst – fattigdom
 2. Langvarig arbejdsløshed
 3. Social udsathed
 4. Fysisk miljø – partikler og ulykker
 5. Arbejdsmiljø – ergonomisk og psykosocial
 6. Sundhedsadfærd
 7. Tidlig nedsættelse af funktionsevne

Determinanter som påvirker sygdomskonsekvenser

 1. Sundhedsvæsenets rolle
 2. Det ekskluderende arbejdsmarked

Læs mere i rapporten Ulighed i sundhed - årsager og indsatser

Sundhedsstyrelsens opgave er at synliggøre, hvordan social ulighed i sundhed kommer til udtryk i befolkningens sundhed og sygdom. Vi indhenter viden og udarbejder analyser, og vi uddeler midler til indsatser, der kan bidrage til mere lighed i sundhed.

Tidlig indsats for sårbare familier. Afdækning af kommunernes indsats til gravide, spæd- og småbørn og deres forældre

Evaluering af navigatorprojekterne

Anbefalinger for målrettet opsporing af type 2-diabetes i kommunerne

Opdateret 18 NOV 2019