xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Er du gået glip af artikler i Månedsbladet?

Artikel fra Rationel Farmakoterapi 12, 2020

Månedsbladet opdateres ikke efter udgivelsen. Indholdet afspejler den aktuelle evidens på udgivelsestidspunktet.

 

I 2020 ramte COVID-19, og hen over året har læger skullet forholde sig til store mængder information. Månedsbladet Rationel Farmakoterapi udgav også flere artikler om COVID-19-relaterede emner. Men den store mængde information om COVID-19 kan have medført, at nogle af Månedsbladets øvrige artikler er blevet overset. I fakta-boksen bringer vi derfor en oversigt over nogle af de artikler, som Månedsbladet har bragt i løbet af 2020, som ikke har handlet om COVID-19. Alle udgivelserne er elektronisk tilgængelige på www.sst.dk/da/Opgaver/Rationel-Farmakoterapi

 

Vigtige artikler i Månedsbladet Rationel Farmakoterapi 2020


Sundhedsstyrelsens vejledninger på lægemiddel-området med relevans for almen praksis
Månedsbladet Rationel Farmakoterapi nr. 1, 2020

Lægemiddelinteraktioner i almen praksis
Månedsbladet Rationel Farmakoterapi nr. 2, 2020

Skift mellem basalinsuliner – en praktisk guide
Månedsbladet Rationel Farmakoterapi nr. 3, 2020

De oversete bivirkninger
Månedsbladet Rationel Farmakoterapi nr. 5, 2020

Farmakologisk behandling af akutte smertetilstande i bevægeapparatet
Månedsbladet Rationel Farmakoterapi nr. 8, 2020

Aftrapning af benzodiazepiner
Månedsbladet Rationel Farmakoterapi nr. 9, 2020

Farmakologisk glukosesænkende behandling af type 2-diabetes i almen praksis
Månedsbladet Rationel Farmakoterapi nr. 10, 2020

Vær opmærksom på vanskelighederne knyttet til brugen af medicinske plastre
Månedsbladet Rationel Farmakoterapi nr. 11, 2020

 

Opdateret 23 NOV 2020