xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Smertebehandling og opioider

Indsatser for Rationel Farmakoterapi har flere udgivelser om smertebehandling og opioider, der blandt andet indeholder Smerteguiden, anbefalinger til praktiserende læger og patientrettede foldere.

Afdækning af smerteområdet

Som et led i indsatsen på smerteområdet har Sundhedsstyrelsen lavet en afdækning som bidrag til et fagligt oplæg til en national smertehandlingsplan med beskrivelse af de væsentligste udfordringer og mulige initiativer på området.

 

Målet med afdækningen af smerteområdet er at inspirere til en langsigtet kvalitetsudvikling på området for smertebehandling i hele sundhedsvæsenet og sikre rationel behandling af smerter på tværs af landet.

 

Afdækning af smerteområdet

Kortlægning af forbruget af opioider i Danmark

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en rapport, som indeholder en kortlægning af forbruget af opioider i Danmark, særligt blandt patienter med langvarige kroniske non-maligne smerter (smerter med en varighed over seks måneder, som ikke skyldes kræft). 

 

Kortlægning af opioidforbruger i Danmark

Opdateret 17 APR 2023