xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Smerteguide

Sundhedsstyrelsen og de fem danske regioner har i fællesskab udgivet en smerteguide. Smerteguiden er målrettet læger med det formål at vejlede om rationelt valg af lægemidler til forskellige smertetilstande.

Smerteguide

Smerteguiden har til formål at støtte læger i en hensigtsmæssig ikke-specialiseret behandling med lægemidler af både akutte og kroniske smerter, og både ved kræftrelaterede og ikke-kræftrelaterede smertetilstande. Smerteguiden henvender sig primært til læger i almen praksis, men den kan også anvendes til ikke-specialiseret behandling på landets sygehuse.  

Trykte eksemplarer af guiden kan rekvireres mod betaling af trykkeomkostninger og porto via trykkeriet Stibo Complete


Sådan er smerteguiden udarbejdet

Smerteguiden er udarbejdet i et samarbejde mellem regionernes lægemiddelenheder og Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) i Sundhedsstyrelsen.

Smerteguiden har været i høring hos en række videnskabelige selskaber og de fem danske regioner.

Der er modtaget høringssvar fra Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi, Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin, Dansk Ortopædkirurgisk Selskab, Dansk Kirurgisk Selskab, Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Sjælland og Region Syddanmark.

Opdateret 10 MAJ 2022