xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Månedsblade fra Rationel Farmakoterapi: A-Å

Alle månedsblade fra 2010-2024

Månedsbladene Rationel Farmakoterapi afspejler den aktuelle evidens på udgivelsestidspunktet. Månedsbladene opdateres ikke efter udgivelsen.

 

ACE-hæmmere og ARB

#5, 2020

Har behandling med ACE-hæmmere, angiotensin II-receptorblokkere (ARB) eller non-steroide anti-inflammatoriske midler (NSAID) betydning ved COVID-19?

 

ADHD

#1, 2016

Vedligholdelsesbehandling af børn og voksne med ADHD

Patientskema til vedligeholdelsesbehandling af ADHD

#6, 2014

ADHD hos børn og unge - en fortsat udfordring

#9, 2011

ADHD hos børn, unge og voksne

 

Afhængighedsskabende lægemidler

#5, 2019

Afhængighedsskabende lægemidler – revideret vejledning, ofte stillede spørgsmål og ny borgerrettet folder

 

Akne

#6, 2022

Behandling af forstoppelse, høfeber, nat-inkontinens og akne hos børn og unge

#3, 2020 

Ingen øget risiko for svigt af p-piller under samtidig behandling med tetracyclin eller erythromycin for akne

#8, 2014

Behandling af akne med fokus på antibiotika og resistens: hvordan kan vi reducere forbruget?

 

Aktiniske keratoser

#8, 2017

Behandling af aktiniske keratoser og almen praksis

 

Alkoholafhængighed

#2, 2015

Behandling af alkoholafhængighed

Fald i behandling af alkoholafhængighed

 

Allergi

#5, 2023

Allergisk rhinoconjuncitivitis hos voksne

#6, 2017

Akut behandling af allergisk rhinokonjunktivitis

Behandling af allergi hos gravide

#8, 2011

Specifik immunterapi til børn med luftvejsallergi

 

Amning

#7, 2019

Lægemidler og amning

#4, 2014

Lægemidler og amning

 

Anafylaksi

#1, 2021

Anafylaksi i almen praksis

#11, 2011

Anafylaksi - Symptomer og behandling

 

Angst

#3, 2023

Beroligende lægemidler til kortvarig symptomlindring af nyopståede angst- og urosymptomer hos voksne i almen praksis

#4, 2021

Behandling af angstlidelser hos voksne i almen praksis

 

Antibiotika 

#2, 2023

Antipsykotika til ældre med demens

#10, 2019

National antibiotikakampagne om blærebetændelse

#9, 2016

Antibiotikaterapi ved forekomst af odontogene abscesser (tandbylder)

#8, 2014

Behandling af akne med fokus på antibiotika og resistens: hvordan kan vi reducere forbruget?

#3, 2014

Antibiotika til børn – anbefalinger til almen praksis

#9, 2012

Ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen om ordination af antibiotika

 

Antidepressiva

#4, 2016 

SSRI-behandling af patologisk gråd efter apopleksi

#9, 2015

Antidepressiva

Antidepressiv medicin

#6, 2011

Graviditet og antidepressiva

 

Antiemetika

#12, 2015 

Nye anbefalinger for de motilitetsstimulerende, antiemetiske lægemidler

 

Antiepileptika

#7, 2018 

Misbrug af gabapentin og pregabalin – forsigtighed ved behandling af personer med opioidmisbrug

 

Antikolinerge lægemidler

#11, 2017

Antikolinerge lægemidler og »antikolinerg belastning« – en praktisk tilgang

 

Antimykotika

#8, 2015

Oral og vaginal Candidose

#3, 2015

Svampeinfektioner i hud, hår og negle

 

Antipsykotika

#2, 2023

Antipsykotika til ældre med demens

#11, 2018

Behandling med antipsykotisk medicin er sjældent indiceret til personer med demens

#5, 2016 

Antipsykotika og graviditet - hvilke præparater kan anvendes?

#3, 2016

Antipsykotika - bivirkninger og interaktioner

#9, 2013

Medicinsk behandling af psykotiske lidelser hos voksne - nye anbefalinger fra RADS

#2, 2011

Behandling af bipolar affektiv sindslidelse 

 

Apopleksi

#4, 2016 

SSRI-behandling af patologisk gråd efter apopleksi

#11, 2015

Skal patienter i dipyrida-mol-acetylsalicylsyre-tromboseprofylakse altid skiftes til clopidogrel?

 

Artritis urica

#9, 2018

Behandling af artritis urica

#3, 2013

Artritis urica og almen praksis

 

Artrose

#3, 2011

Glucosamin til artrose, bordet fanger?

 

Astma

#6, 2023

Korrekt diagnostik af astma og KOL er afgørende for behandlingen

#5, 2023

Astma hos børn

#4, 2022

Brug pulverinhalator i stedet for inhalationsspray - også for klimaets skyld

#10, 2015

Børneastma

#11, 2010

Astma

#3, 2010

Astma hos børn

 

Atopisk dermatitis /atopisk eksem

#1, 2024

Opdatering på behandling af scabies, psoriasis og atopisk dermatitis i almen praksis

#8, 2010

Behandling af atopisk eksem

 

Atrieflimmer

#10, 2014

Udfordringer og muligheder ved AK-behandling ved atrieflimmer anno 2014

#5, 2013

Antitrombotisk behandling ved atrieflimren

 

Benzodiazepiner

#9, 2020

Aftrapning af benzodiazepiner

#12, 2015

Nedtrapning af benzodiazepiner - håndtering i klinisk praksis

#3, 2010 

Status på benzodiazepinindsatsen

 

Biologiske TNF-hæmmere

#7, 2011

Rationel behandling med biologiske TNF-hæmmere 

 

Biosimilars

#10, 2010

Biosimilars - hvad er det?

 

Bipolar affektiv sindslidelse

#2, 2011

Behandling af bipolar affektiv sindslidelse

 

Bivirkninger

#11, 2020

Bivirkningswebservicen

#5, 2020

De oversete bivirkninger

#9, 2017

Faldgruber ved tolkning af information om bivirkninger i lægemiddelreklamer

#5, 2015

Information om bivirkninger og stop-liste til medicingennemgang

 

Blærebetændelse

#10, 2019

National antibiotikakampagne om blærebetændelse

 

Borreliose

#7, 2010

Borreliose

 

Budesonid

#3, 2021

Ny præparatanmeldelse fra IRF - Budesonid inhalation til COVID-19

 

Børn og unge

#4, 2020 

Ændrede udleveringsbestemmelser for paracetamol i flydende opløsning og suppositorier til børn

#8, 2019

Influenzavaccination beskytter også gravide og deres spædbørn mod influenza

#4, 2017

Kort om melatonin og søvnforstyrrelser hos børn

#1, 2016

Vedligholdelsesbehandling af børn og voksne med ADHD

#10, 2015

Børneastma

#7, 2014 

Kommentar til artiklen 'Medicin til børn − praktiske anbefalinger til almen praksis' fra Rationel Farmakoterapi #1, 2014

#6, 2014

ADHD hos børn og unge - en fortsat udfordring

#5, 2014

Praktisk smertebehandling af børn og unge

#3, 2014

Antibiotika til børn – anbefalinger til almen praksis

# 1, 2014

Medicin til børn − praktiske anbefalinger til almen praksis

#9, 2011

ADHD hos børn, unge og voksne

#8, 2011

Specifik immunterapi til børn med luftvejsallergi

#3, 2010

Astma hos børn

 

Clopidogrel

#11, 2015

Skal patienter i dipyrida-mol-acetylsalicylsyre-tromboseprofylakse altid skiftes til clopidogrel?

 

Covid-19

#1, 2022

Håndtering af senfølger ved covid-19 i almen praksis

#3, 2021

Har du styr på, hvem der må vaccineres mod COVID-19?

Ny præparatanmeldelse fra IRF - Budesonid inhalation til COVID-19

#2, 2021

Information til læger om COVID-19 vacciner, der ikke indgår i det generelle vaccinationsprogram mod COVID-19

Supplerende information til læger om COVID-19 vacciner, der ikke indgår i det generelle vaccinationsprogram mod COVID-19

#8, 2020

Status på remdesivir og COVID-19

#7, 2020

Personer med øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19

#6, 2020

Information om PCR test for COVID-19 til almen praksis

#5, 2020

Har behandling med ACE-hæmmere, angiotensin II-receptorblokkere (ARB) eller non-steroide anti-inflammatoriske midler (NSAID) betydning ved COVID-19?

#4, 2020

Information til læger om status af mulig forebyggelse og behandling af SARS-CoV-2 og COVID-19

 

Covid-19 vaccination

#3, 2021

Har du styr på, hvem der må vaccineres mod COVID-19?

Ny præparatanmeldelse fra IRF - Budesonid inhalation til COVID-19

#2, 2021

Information til læger om COVID-19 vacciner, der ikke indgår i det generelle vaccinationsprogram mod COVID-19

Supplerende information til læger om COVID-19 vacciner, der ikke indgår i det generelle vaccinationsprogram mod COVID-19

 

D-vitaminmangel

#6, 2010

Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende forebyggelse, diagnostik og behandling af D-vitaminmangel

 

Demens

#2, 2023

Antipsykotika til ældre med demens

#11, 2018

Behandling med antipsykotisk medicin er sjældent indiceret til personer med demens

 

Depression

#9, 2019

Farmakologisk behandling af unipolar depression hos voksne i almen praksis

 

Diarre

#10, 2019

Loperamid har misbrugspotentiale

#7, 2015

Rejsediarré

 

Diabetes

#3, 2021

Håndtering og farmakologisk behandling af patienter med type 2-diabetes og mikroalbuminuri

#10, 2020

Farmakologisk glukosesænkende behandling af type 2-diabetes i almen praksis

#3, 2020

Skift mellem basalinsuliner – en praktisk guide

#8, 2019

Behandling af diabetes type 2 med SGLT2-hæmmere: risiko for euglykæmisk diabetisk ketoacidose

#11, 2018 

Behandling af svampeinfektioner udløst af behandling med SGLT-2-hæmmere: Risiko for interaktion mellem fluconazol og anden behandling

#1, 2017

Glykæmisk kontrol hos patienter med type 2-diabetes

#7, 2014

Brug af GLP-1-analoger ved behandling af diabetes mellitus type 2

 

Dosisdispensering

#9, 2020

Når pakningsstørrelsen er større end behandlingsbehovet – dosisdispensering eller udlevering fra praksis?

 

Erektil dysfunktion

#10, 2017

Behandling af erektil dysfunktion i almen praksis

 

FMK

#4, 2021 

Antikoagulerende behandling på det Fælles Medicinkort (FMK)

 

Farmakogenetiske tests

#5, 2019

Farmakogenetiske tests i almen praksis 

 

Fnat/scabies

#1, 2024

Opdatering på behandling af scabies, psoriasis og atopisk dermatitis i almen praksis

#2, 2019 

Behandling og forebyggelse af fnat

 

Glukosamin

#10, 2011

Slut med tilskud til glukosamin

 

Graviditet

#6, 2019

Hyppige farmakologiske problemstillinger i svangerskabet

#8, 2016

Urinvejsinfektioner og asymptomatiske bakteriuri hos gravide

#5, 2016

Smertestillende medicin til gravide

Antipsykotika og graviditet - hvilke præparater kan anvendes?

#4, 2013

Urinvejsinfektioner hos gravide

Graviditetskvalme og hyperemesis gravidarum - farmakologisk behandling

#3, 2012

Lægemidler og graviditet - generelle betragtninger om data, metoder, fortolkning og risikoestimering

#6, 2011

Graviditet og antidepressiva

 

Hepatitis

#2, 2016

Behandling af hepatitis C - en status

 

HIV-infektion

#10, 2019

PrEP ‒ et forebyggende tilbud mod HIV-infektion

 

Hjerteinsufficiens

#1, 2010

Kronisk hjerteinsufficiens

 

Hormonbehandling

#3, 2022

Hormonbehandling i overgangsalderen

Planteøstrogener

 

Hormonal kontraception

#2, 2022

Hormonal kontraception – hvad skal jeg vælge?

#7, 2012

Hormonel kontraception og tromboemboliske aspekter

 

Hovedpine

#7, 2016

Når hovedpinepiller giver hovedpine

#5, 2011

Medicinoverforbrugs-hovedpine

 

HPV-vaccination

#10, 2014

HPV-vaccination uden for vaccinationsprogrammet

#8, 2013

HPV-vaccination uden for vaccinationsprogrammet – hvor står vi?

 

Hypotyreose

#10, 2018

Behandling af hypotyreose

Eftersyn af tilbud til patienter med lavt stofskifte

#6, 2013

Behandling af hyper- og hypotyreose

 

Høfeber

#6, 2022

Behandling af forstoppelse, høfeber, nat-inkontinens og akne hos børn og unge

 

Infertilitet

#1, 2012

Farmakologisk behandling af infertilitet

 

Influenzavaccination

#11, 2020 

Tilbud om gratis vaccination mod influenza og pneumokokker i sæsonen 2020/2021

#8, 2019

Influenzavaccination beskytter også gravide og deres spædbørn mod influenza

#8, 2013

Vaccination af risikogrupper mod sæsoninfluenza

 

Inkontinens

#6, 2022

Behandling af forstoppelse, høfeber, nat-inkontinens og akne hos børn og unge

 

Insomni

#1, 2023

Søvnproblemer hos børn og unge

#8, 2018

Håndtering af insomni hos voksne i almen praksis

#4, 2017

Kort om melatonin og søvnforstyrrelser hos børn

 

KOL

#6, 2023

Korrekt diagnostik af astma og KOL er afgørende for behandlingen

#4, 2022

Brug pulverinhalator i stedet for inhalationsspray - også for klimaets skyld

#7, 2017

Medicinsk behandling af kronisk obstruktiv lungesygdom – stabil fase og eksacerbationer

#9, 2014

Inhalationsmedicinsk behandling af kronisk obstruktiv lungesygdom

 

Kolesterol

#4, 2011

Kolesterol - hvornår er forebyggende behandling med statin indiceret?

 

Kløe

#5, 2022

Behandling af kløe

#5, 2018

Behandling af kløe

 

Lever

#4, 2015

Leverfunktionspåvirkning og lægemiddeldosering

 

Loperamid

#10, 2019

Loperamid har misbrugspotentiale

 

Lægemiddelkvalitet

#3, 2020 

Nitrosaminurenheder i lægemidler

 

Lægemiddelinteraktioner

#2, 2020

Lægemiddelinteraktioner i almen praksis

#5, 2016

Interaktion mellem miconazol og warfarin

#6, 2015

Lægemiddelinteraktioner

 

Medicintilskud

#4, 2016

Medicintilskud - hvad skal du som læge gøre?

#9, 2012

Tilskud til flere opioider bortfalder til marts

 

Medicinadhærens

#2, 2024

Manglende medicinadhærens

 

Medicinske plastre

#11, 2020

Vær opmærksom på vanskelighederne knyttet til brugen af medicinske plastre 

 

Medicinsk cannabis

#1, 2018

Medicinsk cannabis 

 

Menopause

#6, 2016

Hormonbehandling til klimakteriet og menopausen

 

Migræne

#4, 2022

Behandling af migræne hos voksne i almen praksis

#1, 2015

Migrænebehandling

 

Mikroalbuminuri

#3, 2021

Håndtering og farmakologisk behandling af patienter med type 2-diabetes og mikroalbuminuri

 

NSAID

#5, 2020

Har behandling med ACE-hæmmere, angiotensin II-receptorblokkere (ARB) eller non-steroide anti-inflammatoriske midler (NSAID) betydning ved COVID-19?

#12, 2011 

Akut behandling med NSAID

 

Naturmedicin

#4, 2018

Spørger du dine ældre patienter om naturmedicin?

 

Nikotinafhængighed

#3, 2023

Farmakologisk behandling af nikotinafhængighed

 

Nyrer

#3, 2019

Håndtering af nyresten i almen praksis

#5, 2012

Lægemiddeldosering ved nedsat nyrefunktion og anvendelse af eGFR

 

Off-label brug af lægemidler

#8, 2015

Off-label, magistrelle og udleveringstilladelser

 

Opioider

#1, 2019

Aftrapning af opioider

#7, 2018 

Misbrug af gabapentin og pregabalin – forsigtighed ved behandling af personer med opioidmisbrug

#3, 2018

Brug af opioider ved kroniske nociceptive, ikke-maligne smerter

#9, 2012

Tilskud til flere opioider bortfalder til marts

#3, 2011

Irrationelt brug af stærke opioider

 

Ordiprax

#5, 2019

Ordiprax+

#2, 2016

Ordiprax

 

Osteoporose

#2, 2019

Behandling af primær osteoporose i almen praksis

#2, 2012

Varigheden af behandling med medicin mod osteoporose

 

Overaktiv blære 

#10, 2019

Ændret tilskudsstatus for lægemidler mod overaktiv blære-syndrom – udvikling i forbrug før og efter

National antibiotikakampagne om blærebetændelse

#2, 2017

Farmakologisk behandling af overaktiv blæresyndrom – hvad skal jeg nu vælge?

#9, 2012

Farmakologisk behandling af overaktiv blære - hvad skal jeg vælge?

 

Overvægt

#6, 2018

Lægemidler har begrænset plads til behandlingen af overvægt hos voksne i almen praksis

 

P-piller

#3, 2020 

Ingen øget risiko for svigt af p-piller under samtidig behandling med tetracyclin eller erythromycin for akne

#6, 2016

P-piller - hvilken én?

 

Palliativ medicin

#4, 2012

Smertebehandling i palliativ medicin

Kvalme og opkastning i palliativ medicin

 

Pankreatit

#4, 2019

Farmakologisk smertebehandling af kronisk pancreatitis

 

Paracetamol

#4, 2021  

Bør profylaktisk paracetamol anvendes mod bivirkninger efter en vaccine?

#4, 2020 

Ændrede udleveringsbestemmelser for paracetamol i flydende opløsning og suppositorier til børn

#2, 2013

Behandling af paracetamolforgiftning – en ny guideline

 

Penicillin

#6, 2018

Peroral ampicillin anbefales ikke

 

Pneumoni

#10, 2013

Nekrolog over den atypiske pneumoni

 

Pneumokokvaccination

#11, 2020 

Tilbud om gratis vaccination mod influenza og pneumokokker i sæsonen 2020/2021

#6, 2020

Tilbud om pneumokokvaccination til særlige risikogrupper

 

Protonpumpehæmmere

#11, 2015

Behandling med protonpumpehæmmere −forbrugsmønstre, indikationer og behandlingsvarighed

#11, 2010 

Protonpumpehæmmere og clopidogrel

 

Præmatur ejakulation

#9, 2017 

Farmakologisk behandling af præmatur ejakulation

 

Polyfarmaci

#7, 2022

Polyfarmaci - fra nationale anbefalinger til daglig praksis

#11, 2010 

Kommentarer til artiklerne om polyfarmaci

#10, 2010 

Polyfarmaci og behandlingsprioritering - "Vovede eksempler" 2. del

#9, 2010

Polyfarmaci og behandlingsprioritering - "Vovede eksempler" 1. del

 

Psoriasis

#1, 2024

Opdatering på behandling af scabies, psoriasis og atopisk dermatitis i almen praksis

 

QT-forlængelse

#6, 2012

Lægemiddelinduceret QT-forlængelse og arytmirisiko

 

Remdesivir

#8, 2020

Status på remdesivir og COVID-19

 

Scabies/fnat

#1, 2024

Opdatering på behandling af scabies, psoriasis og atopisk dermatitis i almen praksis

#2, 2019 

Behandling og forebyggelse af fnat

 

Selvmedicinering

#8, 2012

Patienters selvmedicinering

 

Seksuelt overførte infektioner

#5, 2017

Seksuelt overførte infektioner - udredning og behandling

 

Seponering

#6, 2022

Seponeringslisten 2023 er netop udgivet

#1, 2022

Afmedicinering i almen praksis: Udfordringer og muligheder

#12, 2020

Seponeringslisten – et værktøj til medicingennemgang

#9, 2020

Aftrapning af benzodiazepiner

#8, 2019 

Seponeringslisten

#7, 2014

Seponering af medicin

 

SGLT-hæmmere

#11, 2018 

Behandling af svampeinfektioner udløst af behandling med SGLT-2-hæmmere: Risiko for interaktion mellem fluconazol og anden behandling

 

Sklerose

#4, 2010

Sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose

 

Smerter

#8, 2020

Farmakologisk behandling af akutte smertetilstande i bevægeapparatet

#1, 2020

National informationsindsats om kroniske smerter

#8, 2019

Smerteguiden

#4, 2019

Farmakologisk smertebehandling af kronisk pancreatitis

#7, 2018

Neuropatiske smerter med fokus på håndtering af farmakologisk behandling i almen praksis

#3, 2018

Brug af opioider ved kroniske nociceptive, ikke-maligne smerter

#2, 2018

Palliativ smertebehandling

#3, 2017

Behandling af kroniske non-maligne smerter

#7, 2016

Når hovedpinepiller giver hovedpine

#5, 2016

Smertestillende medicin til gravide

#1, 2015

Migrænebehandling

#5, 2014

Praktisk smertebehandling af børn og unge

#7, 2013 

Begræns recepter på store pakninger af smertestillende håndkøbsmedicin 

Akut uspecifikt lændehold

#4, 2012

Smertebehandling i palliativ medicin

#12, 2011 

Principper for udskrivning af medicin

Akut behandling med NSAID

#5, 2011

Medicinoverforbrugs-hovedpine

#5, 2010

Pas på med smerteplastrene

 

SSRI-behandling

#4, 2016 

SSRI-behandling af patologisk gråd efter apopleksi

 

Søvn

#1, 2023

Søvnproblemer hos børn og unge

#8, 2018

Håndtering af insomni hos voksne i almen praksis

#4, 2017

Kort om melatonin og søvnforstyrrelser hos børn

 

Tarmsyndrom

#4, 2015 

Lægemiddelabsorption hos patienter med korttarmssyndrom 

 

Trafik

#2, 2014

Trafik og lægemidler

 

Tredaptive

#2, 2013 

Tredaptive trækkes tilbage fra markedet

 

Trombose

#11, 2015

Skal patienter i dipyrida-mol-acetylsalicylsyre-tromboseprofylakse altid skiftes til clopidogrel?

#5, 2013

Antitrombotisk behandling ved atrieflimren

#7, 2012

Hormonel kontraception og tromboemboliske aspekter

#2, 2010

Profylakse mod venøs tromboemboli

 

Udleveringstilladelser

#4, 2020 

Ændrede udleveringsbestemmelser for paracetamol i flydende opløsning og suppositorier til børn

#8, 2015

Off-label, magistrelle og udleveringstilladelser

 

Ulcus

#11, 2015 

Enterocoating eller PPI-profylakse ved lavdosis-behandling med acetylsalicylsyre og risiko for ulcuskomplikation?

#1, 2013

Medicinsk behandling af ulcusblødning

 

Urinvejsinfektion

#10, 2016

Urinvejsinfektioner hos ældre

#8, 2016

Urinvejsinfektioner og asymptomatiske bakteriuri hos gravide

#4, 2013

Urinvejsinfektioner hos gravide

#1, 2011

Urinvejsinfektion hos ældre

 

Vejledninger til almen praksis

#1, 2020

Sundhedsstyrelsens vejledninger på lægemiddelområdet med relevans for almen praksis 

 

Vitaminpræparater

#10, 2011

Rationel brug af vitaminpræparater

 

Vulvunal atrofi

#3, 2019 

Lokal behandling af vulvovaginal atrofi

 

Ældre

#4, 2018

Spørger du dine ældre patienter om naturmedicin?

#4, 2017

Den gamle medicinbruger 

#10, 2016

Urinvejsinfektioner hos ældre

#1, 2011

Urinvejsinfektion hos ældre

 

Diverse

#12, 2011

Læger og tolkning af statistiske oplysninger

Principper for udskrivning af medicin 

#3, 2011

IRF - hvem betaler?

#1, 2011 

Medicin i lægetasken

#12, 2010

Kan man sælge sygdomme?

Information fra industrien påvirker kvalitet, kvantitet og udgifter ved lægens ordinationer

Opdateret 15 APR 2024