xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Pulje til udvikling af ryge- og nikotinstoptilbud til børn og unge 2024-2027

Pulje til udvikling af ryge- og nikotinstoptilbud til børn og unge 2024-2027 udmøntes til kommuner til projekter og indsatser med fokus på at udvikle og styrke ryge- og nikotinstoptilbud målrettet børn og unge under 25 år.

Puljen er et initiativ fra den politiske aftale om en forebyggelsesplan målrettet børn og unges brug af tobak, nikotin og alkohol fra november 2023. I alt gives der 58,5 mio. kr. til 17 projekter med 38 kommuner til at udvikle og afprøve stoptilbud målrettet børn og unge i perioden 2024-2027.

Puljens formål er at styrke kommunernes ryge- og nikotinstoptilbud til børn og unge igennem:

 • etablering af tilbud til børn og unge, der ønsker hjælp til at komme af med deres nikotinafhængighed
 • ·oparbejdelse af kompetencer i kommunerne til at arbejde med nikotinafvænning målrettet børn og unge
 • udvikling af en eller flere bæredygtige modeller for kommunale ryge- og nikotinstoptilbud målrettet børn og unge, som kan sættes i drift i alle kommuner.

Kommunerne har kunnet søge om støtte til udvikling og afprøvning af ryge- og nikotinstoptilbud i børn og unges nærmiljø; herunder fx grundskoler, efterskoler, ungdomsuddannelser og foreninger.

Da det er hensigten med puljen, at der skal udvikles én eller flere modeller, som sættes i drift i alle kommuner, er det væsentligt, at der opnås erfaringsopsamling fra både land- og bykommuner, og at der er variation i kommunernes socioøkonomi. Det er desuden væsentligt, at de udviklede tilbud til børn og unge ikke erstatter de eksisterende kommunale rygestoptilbud til voksne. Derfor er det et krav, at de deltagende kommuner som minimum opretholder deres etablerede rygestoptilbud ved siden af deltagelse i denne pulje.

Følgende kommuner har fået tildelt puljemidler

 • Assens Kommune – Bryd nikotinkæden – Anerkende Stopforløbet
 • Bornholms Regionskommune - Ryge- og nikotinstoptilbud til børn og unge under 25 år på Bornholm
 • Frederiksberg og København Kommuner - Start med at stoppe
 • Frederikssund Kommune - Udvikling og afprøvning af stopforløb til unge i Frederikssund Kommune
 • Gentofte, Ballerup, Rudersdal og Gladsaxe Kommuner - Nye veje til ryge- og nikotinstop for børn og unge i Gentofte, Ballerup, Rudersdal og Gladsaxe kommuner
 • Guldborgsund, Næstved, Faxe, Holbæk og Vordingborg Kommuner - UNG: Stop op! Drop nikotinen! Nikotinstop for unge i Næstved, Vordingborg, Faxe, Holbæk og Guldborgsund Kommune
 • Hedensted Kommune - Sammen om Hedenstedernes nikotinfrie ungdom
 • Helsingør Kommune - Ryge- og nikotinstoptilbud til unge på ungdomsuddannelser i Helsingør Kommune
 • Horsens Kommune - Nikotinfri, ung og sund i Horsens Kommune
 • Kolding Kommune - Skoletilpasset stopforløb
 • Nyborg Kommune - Uafhængig af Nikotin
 • Rebild Kommune - Ud af afhængigheden
 • Roskilde Kommune - Ung uden nikotin – Et tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Roskilde Kommune og ungdomsuddannelserne i kommunen
 • Skanderborg og Odder Kommune - Ung Nikotin Stop - Et tværgående samarbejde om nikotinstop for unge op til 25 år
 • Struer og Lemvig Kommuner - Nikotinfrit Ungdomsliv i Lemvig og Struer
 • Vallensbæk, Albertslund, Brøndby Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Tårnby Kommuner - Giv afhængighed et spark
 • Viborg, Skive og Silkeborg Kommuner - Nikotinfrit ungeliv - du er en stjerne, pas godt på din hjerne

 

Evaluering af puljen

Der er desuden afsat midler til evaluering af puljen for at få konkret viden om, hvad der virker, når det kommer til ryge- og nikotinafvænning for børn og unge, og for at udbrede erfaringer på tværs af kommuner.

Som led i evalueringen vil der løbende blive samlet og delt viden fra projekterne. Der vil desuden blive holdt seminarer både midtvejs og i slutningen af puljeperioden, hvor kommunerne får mulighed for at udveksle viden og indsigter. Både projektkommuner og de øvrige kommuner inviteres til at deltage i seminarerne.

Relevant materiale udviklet af projektkommunerne for puljemidler og af den eksterne evaluator vil løbende blive offentliggjort på denne side.

Opdateret 02 JUL 2024