xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

ARTEMIS-mission til Danmark

I 2022 havde Danmark besøg af 7 uafhængige, internationale eksperter udsendt af det internationale Atomenergiagentur. Besøget udgjorde rammen for en vurdering af Danmarks system for sikker håndtering af radioaktivt affald.

ARTEMIS-missioner (Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Fuel Management, Decommissioning and Remediation) skal gennemføres i alle EU-medlemsstater med baggrund i direktivkrav. Missionerne varetages af det internationale Atomenergiagentur (IAEA).

Ved ARTEMIS missionen blev det danske system for håndtering af radioaktivt affald vurderet i forhold til IAEA’s standarder. Målet er at styrke og forbedre de organisatoriske og praktiske rammer for, hvordan radioaktivt affald forvaltes i Danmark, og at understøtte og styrke den videre udvikling af det arbejde, som gennemføre i medfør af Folketingets beslutning B90 fra 2018 om en langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald.

Gå til beslutningsforslaget på Folketingets hjemmeside her

Forud for missionen lå omfattende forberedelser, som hovedsageligt involverede Uddannelses- og Forskningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og Dansk Dekommissionering, som er ansvarlig for afviklingen af de nukleare anlæg ved Risø og for at håndtere radioaktivt affald fra brugere af radioaktivt materiale i Danmark. Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse deltog i missionen som koordinator og forbindelsesled imellem IAEA review-teamet og danske repræsentanter. Missionen varede i ni dage, hvor der blev gennemført interviews og aflagt besøg på anlæggene ved Dansk Dekommissionering, som var vært for missionen.

IAEA udsendte i maj 2022 en pressemeddelelse med de foreløbige resultater fra ARTEMIS-missionen i Danmark. 

Gå til IAEA og læs pressemeddelelsen

IAEA's endelige rapport kan læses her

Opdateret 04 OKT 2022