xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Læringsmaterialer i ældreplejen til forebyggelse af udadreagerende adfærd

Der er udarbejdet en række læringsmaterialer målrettet medarbejdere og ledere i ældreplejen. I læringsmaterialerne kan du få inspiration til at arbejde systematisk med at forebygge, håndtere og lære af udadreagerende adfærd i praksis.

Læringsmaterialerne består af film, slideserier og e-læring, som giver dig viden, konkrete metoder og mulighed for at reflektere over egen praksis. Læringsmaterialerne kan både anvendes alene eller i en gruppe fx som led i kompetenceudvikling. Materialerne tager afsæt i og supplerer anbefalingerne.

Film og slideserier

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række film og slideserier, som tager afsæt i praksiserfaringer med at forebygge, håndtere og lære af udadreagerende adfærd i ældreplejen. Materialerne fungerer som praksisnær inspiration i tillæg til anbefalingerne.

De tre slideserier handler henholdsvis om forebyggelse, håndtering og læring. De består hver især af faglig viden, relevante metoder og refleksionsøvelser med udgangspunkt i anbefalingerne.

De tre animationsfilm er bygget op om tre praksisnære dilemmaer knyttet til forebyggelse, håndtering og læring af udadreagerende adfærd. Du kan med fordel pause filmen ved dilemmaet og enten individuelt eller som gruppe anvende dilemmaet som refleksion over egen praksis.

Se filmen og find slideserien om forebyggelse

Se filmen og find slideserien om håndtering

Se filmen og find slideserien om læring

E-læring om borgere med svære symptomer ved demens (BPSD)

National Videnscenter for Demens har som led i udmøntningen af handlingsplanen udviklet et e-læringsmodul med viden om adfærdsændringer og psykiske symptomer, en metodisk tilgang til arbejdet med udfordrende adfærd og redskaber som kan støtte arbejdet med udfordrende adfærd.

Nationalt Videnscenter - ABC Demens

Opdateret 21 MAR 2022