xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Demens­handlingsplan: Mennesker med demens og pårørende

Demenshandlingsplanens tredje fokusområde er at styrke de tilbud, der gives for at støtte demensramte og deres pårørende, bl.a. med rådgivning og aflastning.

Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for to af initiativerne i demenshandlingsplanens tredje fokusområde om støtte til mennesker med demens og pårørende.

Initiativ 12: Flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens

Der afsættes i alt 38 mio. kr. til at styrke kvaliteten og fleksibiliteten i dag-og aflastningstilbud samt tilbuddene om afløsning i hjemmet, og til at øge fokus på de særlige problemstillinger, som pårørende til yngre med demens står med. Som led i initiativet understreges kommunernes forpligtelse til at sørge for den nødvendige transport af personer med demens, som muliggør deltagelse i dag- og aflastningstilbuddene.

Puljen er udløbet og projekterne er afsluttet.

Læs mere om initiativ 12 

Initiativ 13: Rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens

Der afsættes i alt 37,5 mio. kr. til at oprette rådgivnings-og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende med inspiration fra bl.a. Kallerupvej i Odense. Centrene skal have fokus på brugerinddragelse og tilbyde støttende samtaler, rådgivning, sociale og fysiske aktiviteter samt mulighed for samvær med ligestillede. Centrene skal ligeledes tilbyde kurser for pårørende og mennesker med demens og have fokus på anvendelsen af velfærdsteknologi.

Der skal bl.a. være fokus på gruppen af yngre med demens, som det ellers kan være vanskeligt at lave målrettede tilbud til i de enkelte kommuner. Der etableres et fælles koncept for rådgivnings- og aktivitetscentrene, og kommuner og frivillige organisationer m.fl. kan derefter søge midler til oprettelse af et center. Ved tildelingen af midler prioriteres bl.a. en geografisk spredning af centrene. Der stilles krav om kommunal medfinansiering af centrene.

Puljen er udløbet og projekterne er afsluttet.

Læs mere om initiativ 13 

Opdateret 17 JAN 2020