xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Demens­handlingsplan: Pleje, omsorg og rehabilitering

Demenshandlingsplanens andet fokusområde er skabe bedre kvalitet i den pleje og omsorg, der tilbydes mennesker med demens, og at styrke de rehabiliterende tilbud til demensramte.

Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for to af initiativerne indenfor demenshandlingsplanens andet fokusområde om bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering.

Initiativ 7: Håndbøger med vidensbaserede anbefalinger til social- og sundhedsfaglig praksis på demensområdet

Der afsættes i alt 2,5 mio. kr. til at udarbejde håndbøger med vidensbaserede anbefalinger til styrkelse af den social- og sundhedsfaglige praksis. Håndbøgerne skal udarbejdes med afsæt i de faglige temaer, hvor det social- og sundhedsfaglige personale efterspørger viden. Formålet er både at højne kvaliteten af indsatserne og samtidig sikre en mere fælles og sammenhængende tilgang på demensområdet.

Læs mere om de udgivne demenshåndbøger

Initiativ 8: Flere og bedre tilbud om fysisk træning og aktivitet

Der afsættes i alt 32 mio. kr. til at støtte kommunerne i at implementere nationalt udviklede træningskoncepter/-pakker, som formidles til kommunerne. Træningspakkerne skal bidrage til større ensartethed i tilbuddene, og til at kommunernes trænings- og aktivitetstilbud baseres på nyeste viden om, hvilke former for træningsindsatser, som har en positiv effekt på trivsel og livskvalitet for mennesker med demens.

Træningspakkerne er udarbejdet, og der er udarbejdet en erfaringsopsamling, der kortlægger kendskabet til og anvendelsen af træningsguiden.

Læs mere om initiativ 8

Opdateret 17 JAN 2020