xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Anbefalinger og håndbøger til arbejdet med demensramte borgere

Sundhedsstyrelsen udgiver en række anbefalinger og håndbøger til arbejdet med demensramte borgere. Formålet at give anbefalinger og input til det social- og sundhedsfaglige arbejde med at sikre god og værdig pleje for mennesker med demens.

Sundhedsstyrelsen har udgivet en række forskellige publikationer på demensområdet, som rammesætter og kommer med inspiration til pleje, omsorg og behandling på demensområdet.

Sundhedsstyrelsen er således bl.a. kommet med anbefalinger til det tværsektorielle samarbejde om demens, herunder til færre, tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder, anbefalinger til pleje- og behandlingsindsatser i en række nationale kliniske retningslinjer målrettet demensområdet samt inspiration og anbefalinger i en række håndbøger vedr. pleje- og omsorg på demensområdet.

Opdateret 27 MAJ 2020