xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Fastsæt målsætning for implementering af NKR

Målet med implementeringen er, at alle relevante patienter som accepterer NKR-anbefalet indsats, modtager den, dvs. en efterlevelsesrate på 100 %.

Realisering af målet skal dokumenteres med kliniske målinger. Et realistisk delmål baseret på lokale forhold angiver en tidsafgrænset forbedring af efterlevelsesraten. Delmålet baseres på kendskab til efterlevelsesraten forud for implementering af NKR.

  • Mål og delmål bidrager til at motivere det sundhedsfaglige personale til at foretage de ændringer, der nødvendiggøres af NKR-anbefaling.
  • Måling af efterlevelsesraten er nødvendig for at dokumentere fremskridt.
  • Aktuel feedback til personalet med målinger af efterlevelsesraten fremmer motivationen til at ændre adfærd og interne arbejdsgange som følge af NKR.

En god målsætning opfylder følgende kriterier, den skal være SMART:

  • Specifik – skal være kendetegnende for det der præcist ønskes opnået (f.eks. grænseværdier).
  • Målbar – skal kunne dokumenteres med tal (kliniske indikatorer).
  • Ambitiøs – skal fungere som inspirerende ideal (være accepteret af interessenterne).
  • Realistisk – skal være praktisk gennemførlig inden for givne resurser og tid.
  • Tidsbestemt – skal realiseres inden for en præciseret tidsramme.

Slutmålet for implementeringen er, at samtlige relevante patienter får tilbudt NKR-anbefalet indsats. Relevante patienter er dem, der opfylder NKR-inklusionskriterierne for indsats og ikke opfylder et eksklusionskriterium. Der må desuden ikke være variation i processen over tid.

For at sikre lighed i behandlingsindsatsen, er det nødvendigt at reducere variationen i efterlevelsesraten. For eksempel kan der være mønstre i variationen betinget af ferieperioder, weekender, vagtdøgnet og bemanding.

Målopfyldelse dokumenteres med objektive målinger, fortrinsvist med NKR-anbefalede kliniske indikatorer for de vigtigste anbefalinger.

Operationaliseret kan målsætningen inden for et kvartal f.eks. være

  • at øge efterlevelsesraten fra før-målte a % til a + b %
  • at reducere den periodiske variation i behandlingsprocessen fra før-målt afvigelse på c % til c - d %.

Dokumentationen af opfyldelsen af målsætningen sker med løbende måling og tidsserieanalyser, f.eks. med seriediagram. Læs mere herom i ”Seriediagram til dokumentation af målopfyldelse”.

Opdateret 22 MAJ 2019