xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Formålet med den Nationale Rekommandationsliste

Formålet med den Nationale Rekommandationsliste er at bidrage til rationel behandling med lægemidler i almen praksis. Rekommandationslisten støtter alment praktiserende læger i valget mellem tilgængelige lægemidler inden for en defineret lægemiddelgruppe og til en udvalgt patientgruppe.

Den Nationale Rekommandationsliste blev etableret i 2003 og er udviklet for at bidrage til rationel behandling med lægemidler i almen praksis. Formålet med rekommandationslisten er at støtte alment praktiserende læger i valget mellem tilgængelige lægemidler.

Rekommandationslisten omfatter sygdomme og lægemidler, hvor iværksættelse og opfølgning af farmakologisk behandling forventes at kunne foregå i almen praksis. Rekommandationerne udarbejdes for lægemidler inden for en defineret lægemiddelgruppe og til en udvalgt patientgruppe.

Formålet med rekommandationslisten er ikke at give en behandlingsvejledning, men er alene at give støtte til læger i almen praksis, når de skal træffe beslutning om valg eller fravalg af et lægemiddel inden for en given lægemiddelgruppe til en konkret patientgruppe. Lægemidlers pris eller deres tilskudsstatus indgår ikke i vurderingen.

Rekommandationslisten henvender sig primært til regionerne i deres arbejde med Basislisten, organisationer som udarbejder behandlingsvejledninger fx Dansk Selskab for Almen Medicin samt til læger i almen praksis. Rekommandationslisten vil også være relevant for andre aktører i sundhedsvæsenet og i samarbejdet mellem primær- og sekundærsektoren.

Seneste rekommandationer

 

Opdateret 28 MAR 2019