xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forebyggelses­pakke - Fysisk aktivitet

Den danske befolkning har forskellige forudsætninger, behov, muligheder og interesser for fysisk aktivitet. Formålet med forebyggelsespakken om fysisk aktivitet er at understøtte kommunernes arbejde med at give borgerne gode muligheder for at være fysisk aktive gennem hele livet.

ANBEFALINGER, VIDEN OG INSPIRATION 24 MAR 2023

Det er velkendt, at fysisk aktivitet øger sundheden og forebygger en lang række sygdomme og tidlig død. For samfundet medfører fysisk inaktivitet store udgifter til behandling og pleje.

Formålet med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om fysisk aktivitet er at understøtte kommunernes arbejde med at give borgerne gode muligheder for at være fysisk aktive gennem hele livet, for derved at forebygge sygdom, bevare funktionsevnen og understøtte god trivsel. Forebyggelsespakken omhandler fysisk aktivitet som primær forebyggelse. Genoptræning og fysisk træning som sygdomsbehandling indgår ikke i pakken.

Anbefalingerne omfatter bl.a.:

  • Planlægning af byer, infrastruktur og udearealer, der understøtter alle borgeres muligheder for at være fysisk aktive i hverdagen 
  • Let adgang til idrætsfaciliteter i nærområdet for alle borgere 
  • Fuld implementering af 45 minutters bevægelse og fysisk aktivitet om dagen i folkeskolen, hvor noget af tiden bruges på fysisk aktivitet med moderat og høj intensitet
  • Systematisk fokus på motorik og bevægelse i dagtilbud.

Størstedelen af anbefalingerne er baseret på litteraturgennemgang med fokus på dokumentation af metoder og indsatser der fremmer fysisk aktivitet. Fordi der på nogle områder kun er sparsom forskning, indeholder forebyggelsespakken desuden anbefalinger, som er baseret på viden om god praksis og erfaringer fra kommunerne. Derudover vedrører nogle af anbefalingerne lovbestemte aktiviteter, fx kravet om 45 minutters daglig fysisk aktivitet og bevægelse i folkeskolen.

Generelt vil den største effekt af kommunal fremme af fysisk aktivitet opnås, når der arbejdes helhedsorienteret og med flerstrengede indsatser. Der bør således arbejdes med et fremme af fysisk aktivitet i flere forskellige forvaltninger og med en kombination af fx både rammesættende og individorienterede metoder. Ligeledes kan kommunale indsatser med fordel kobles til regionale og nationale indsatser, som fx kampagner og informationsindsatser. 

English version of the health promotion package on physical activity

Serien af forebyggelsespakker

Sundhedsstyrelsen har udviklet en række forebyggelsespakker, som indeholder faglige anbefalinger til kommunal sundhedsfremme og forebyggelse af høj kvalitet. Forebyggelsespakkerne kan bruges til at prioritere og planlægge indsatsen i kommunerne.

Serien af forebyggelsespakker omhandler følgende temaer:

Som en introduktion til arbejdet med forebyggelse har Sundhedsstyrelsen udarbejdet publikationen Kommunens arbejde med forebyggelsespakkerne.