xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forebyggelses­pakke - Stoffer

Dét at prøve stoffer er typisk et ungdomsfænomen, og de fleste fortsætter ikke brugen ud over ungdomsårene. Formålet med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om stoffer er derfor at understøtte kommunens arbejde med at forebygge brug af euforiserende stoffer med særligt fokus på unge under 25 år.

ANBEFALINGER 20 APR 2018

Unges brug af stoffer skyldes ofte en kombination af sociale, kulturelle og psykologiske faktorer. Der er derfor behov for en flerstrenget og systematisk forebyggelsesindsats, der går på tværs af forvaltninger og sektorer og fokuserer bredt på trivsel og rusmiddelbrug. De forebyggende indsatser bør både involvere familien, uddannelsessteder. festmiljøer og udsatte boligområder, og bygge på et systematisk samarbejde med behandlingsområdet, da overgangen er glidende.

Pakken fokuserer på primær og sekundær forebyggelse af stofbrug, herunder at:

  • Forebygge debut af brug af stoffer blandt alle unge 
  • Opspore og forebygge fortsat brug af stoffer blandt unge i risiko for at udvikle et regelmæssigt stofbrug.

Størstedelen af anbefalingerne i forebyggelsespakken om stoffer er baseret på en litteratursøgning af national og international litteratur med fokus på dokumentation for stofforebyggende metoder og indsatser.

Fordi der på nogle områder kun er sparsom forskning, indeholder forebyggelsespakken også anbefalinger, som er baseret på viden om god praksis og erfaringer fra kommunerne, men hvor der ikke foreligger egentlig videnskabelig dokumentation for effekten. Sundhedsstyrelsen vurderer, at anbefalingerne er hensigtsmæssige i en samlet kommunal forebyggelsesindsats på stofområdet.

Generelt vil den største effekt af det forebyggende arbejde opnås med en flerstrenget indsats, dvs. når der samtidigt arbejdes på tværs af forvaltninger og sektorer med forskellige metoder og forebyggelsesindsatser, herunder med kobling til nationale og regionale tiltag.

Pakken fokuserer på primær og sekundær forebyggelse af stofbrug. 

Forebyggelsespakke om Stoffer - pdf

Serien af forebyggelsespakker

Sundhedsstyrelsen har udviklet en række forebyggelsespakker, som indeholder faglige anbefalinger til kommunal sundhedsfremme og forebyggelse af høj kvalitet. Forebyggelsespakkerne kan bruges til at prioritere og planlægge indsatsen i kommunerne.

Serien af forebyggelsespakker omhandler følgende temaer:

Som en introduktion til arbejdet med forebyggelse har Sundhedsstyrelsen udarbejdet publikationen Kommunens arbejde med forebyggelsespakkerne.