xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Undersøgelse blandt unge om brug af opioider og benzodiazepiner

04 JUN 2024

Baggrunden for undersøgelsen er, at flere unge bliver fanget i et misbrug af receptpligtige opioider og benzodiazepiner. Denne type medicin, som skal ordineres af lægen, er i dag flere steder at finde på det illegale marked. I den forbindelse ønsker Sundhedsstyrelsen at vide mere om danske unges brug af opioider og benzodiazepiner.

Formålet med undersøgelsen er derfor at afdække hvor udbredt brugen af opioider og benzodiazepiner er blandt unge. Undersøgelsen ser nærmere på, hvordan brugen fordeler sig i forhold til forskellige faktorer som region, alder, køn, beskæftigelse og uddannelse. Derudover afdækker undersøgelsen karakteren af forbruget, herunder alderen ved første brug, hyppigheden af indtag, årsager til brugen og kilderne til anskaffelse.

  • Dataindsamlingen er gennemført som en telefonbaseret spørgeskemaundersøgelse
  • Undersøgelsens målgruppe er den danske befolkning i alderen 18-25
  • 1000 respondenter har besvaret spørgeskemaet
  • Dataindsamlingen er gennemført i perioden fra 7. - 16. maj 2024.

11 sider

Undersøgelse blandt unge om brug af opioider og benzodiazepiner