xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NRL: Farmakologisk glukosesænkende behandling af type 2-diabetes

29 SEP 2020

Denne Nationale Rekommandationsliste omhandler farmakologisk glukosesænkende behandling af patienter med type 2-diabetes i almen praksis. Baggrundsnotatet er udarbejdet af IRF under rådgivning af en ekstern specialistgruppe.

Det er specialistgruppens vurdering, at start af insulinbehandling til patienter med type 2-diabetes i almen praksis, som udgangspunkt, kun bør omfatte basal insuliner og der er derfor ikke udarbejdet rekommandationer for de øvrige insulintyper. 

Baggrundsnotatet omfatter seks forskellige lægemiddelgrupper, hvortil der gives anbefalinger i forhold til valg af lægemiddel inden for de enkelte lægemiddelgrupper:

 • Biguanider (metformin)
 • β-cellestimulerende midler (meglitinider og sulfonylurinstoffer)
 • Dipeptidylpeptidase 4 (DPP-4)-hæmmere
 • Natrium-glukose co-transportor 2 (SGLT-2)-hæmmere
 • Glukagon-lignende-peptid 1 (GLP-1) receptoragonister
 • Basal insuliner

 

Aktuelle anbefalinger

Farmakologisk glukosesænkende behandling af type 2-diabetes (version 2.0, 2020) 

PIXI-version af Farmakologisk glukosesænkende behandling af type 2-diabetes

Link til Høringsportalen

 

Tidligere verisoner

Farmakologisk glukosesænkende behandling af type 2-diabetes (version 1.1, 2019)

Farmakologisk glukosesænkende behandling af type 2-diabetes (version 1, 2017) 

 

Specialistgruppe

 • Janne Unkerskov, udpeget af Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Michael Einar Røder, udpeget af Dansk Endokrinologisk Selskab
 • Mikkel Bring Christensen, udpeget af Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
 • Ole Snorgaard, udpeget af Dansk Endokrinologisk Selskab
 • Sten Lund, udpeget af Dansk Endokrinologisk Selskab
 • Jette Kolding Kristensen, udpeget af Dansk Selskab for Almen medicin
 • Ida Gustafsson, udpeget af Dansk Cardiologisk Selskab

 

Habilitetserklæringer