xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Følg op på planen ved implementering af NKR

De kliniske målinger er den vigtigste dokumentation for, om implementeringen virker. Indikatorerne viser graden af overensstemmelse mellem NKR-anbefaling og praksis og dokumenterer gennembrud i kvaliteten. Opfølgning på målingerne og aktiviteterne i implementeringsplanen er en vigtig forudsætning for at holde fokus og momentum i implementeringsarbejdet. 

De kliniske målinger er den vigtigste dokumentation for, om implementeringen virker. Indikatorerne viser graden af overensstemmelse mellem NKR-anbefaling og praksis og dokumenterer gennembrud i kvaliteten. Opfølgning på målingerne og aktiviteterne i implementeringsplanen er en vigtig forudsætning for at holde fokus og momentum i implementeringsarbejdet.

Projektlederen skal synliggøre fremdriften i planen, både med hensyn til gennemførte aktiviteter og løbende kliniske målinger. Alle personer, som har en rolle i gennemførslen af NKR-anbefalede indsatser, skal have ajourført information om, hvordan det står til med efterlevelsesraten.

Gennemførsel og opfølgning på planen er tæt forbundne opgaver. Projektlederen har to hovedopgaver i sin løbende opfølgning på planen:

  • Holde sig orienteret om, hvordan det går med efterlevelse af NKR-anbefalingerne.
  • Tjekke at aftalte aktiviteter gennemføres og hjælpe projektgruppen med at håndtere eventuelle hindringer for planens gennemførelse.

Opfølgning på efterlevelse af NKR-anbefalingerne
Projektlederen må sikre, at de kliniske målinger rapporteres med den aftalte frekvens. Data skal fortolkes, og eventuelle overraskelser skal undersøges. Det er også muligt at få patienter eller pårørende til at rapportere om visse forhold ved NKR implementeringen. Deres observationer af praksis kan være et nyttigt bidrag til et ”realitetstjek” i.f.t. om alle efterlever NKR.

Læs om feedback fra patienter og pårørende. 

Opfølgning på handleplanen
Projektlederen følger løbende op på handleplanen, gør status på aktiviteter og planlægger næste periodes delaktiviteter i samarbejde med projektgruppen. Trækker enkelte opgaver ud, drøfter gruppen, hvordan de kan håndtere de faktorer, som forsinker implementeringen.

Det er en velkendt udfordring, at projektgruppens arbejde er presset på grund af medlemmernes normale arbejdsopgaver. Hvis manglen på tid truer implementeringsplanen, bør man involvere sine ledere eller på anden vis forsøge at løse udfordringerne. Det er linjeledelsens opgave at afsætte den tid der skal til for at de enkelte medlemmer i projektgruppen kan passe deres del af projektarbejdet som en del af deres normale arbejde, og ikke som en ekstra opgave der lægges oven i de daglige arbejdsopgaver.

Projektlederens opfølgning på planen sikrer, at små og store succeser bliver tydelige for projektgruppen. Når projektlederen har fokus på at kommunikere de gode historier, kan det desuden være motiverende for det øvrige personale, som er involveret i implementeringen.

Det er vigtigt at sætte fokus på resultaterne af de løbende kliniske målinger. Gentag budskabet ofte og på flere forskellige medier: Personalemøder, konferencer, mails, opslag, mv.

Opdateret 22 MAJ 2019