xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Fakta om ungelivet

Hvordan ser det ud med unges rusmiddelvaner? Hvilken rolle spiller forældre og andre vigtige voksne, og hvad beskytter dem mod at udvikle dårlige vaner? Få et hurtigt overblik her.

Vidste du...

At unges alkoholforbrug stiger massivt på ganske få år, når de er teenagere?

80 % af de 15-årige unge har prøvet at drikke alkohol, blandt de 13-årige er det lidt mere end hver tredje.

At godt en fjerdedel af eleverne på ungdomsuddannelser har drukket mindst fem genstande på én gang mindst fire gange inden for den sidste måned?

Blandt gymnasieelever har ca. 30 % drukket fem eller flere genstande på én gang fire eller flere gange inden for de sidste 30 dage. For erhvervsskoleelever er det ca. 20 %.

At unge, der ikke drikker, ofte føler sig uden for  fællesskabet?

De 15-26-årige, som aldrig drikker alkohol (ca. 4 %), føler sig ofte anderledes og uden for fællesskabet til festerne.

At mange unge oplever drikkepres og synes, at der er for meget druk i ungefællesskaberne?

En undersøgelse af unges alkoholvaner viser, at næsten halvdelen af de unge i aldersgruppen 15-25 år har oplevet at blive presset til at drikke mere, end de faktisk har lyst til, og at en stor del af dem, der udsættes for drikkepres, oplever det som irriterende. Samme undersøgelse viser, at mange unge synes, at alkoholforbruget blandt unge er for højt.

At antallet af unge, der ryger, er markant højere på ungdomsuddannelser end i grundskolens ældste klasser?

45 % af unge på gymnasier og erhvervsuddannelser ryger dagligt eller lejlighedsvist. Blandt 15-årige ryger 16-18 % dagligt, ugentligt eller sjældnere.

At jo senere unge har deres alkoholdebut, og jo mindre alkohol de drikker, jo mindre er risikoen for, at de unge begynder at eksperimentere med hash eller andre stoffer?

Undersøgelser viser, at det ofte er de samme unge, der har et stort alkoholforbrug og er dagligrygere, som ryger hash.

At lidt under halvdelen af de 16-24-årige har prøvet hash - og flere af dem har også prøvet andre stoffer?

Blandt de 16-24-årige har 41 % prøvet hash, heraf har næsten 8 % brugt hash inden for den seneste måned. 20 % af de 16-20-årige, der har prøvet hash, har også prøvet andre stoffer.


 At forældres alkoholregler trækker spor langt ind i voksenlivet?

Forældres alkoholregler for 15-årige har en beskyttende effekt på unges binge-drikning i aldrene 15 år, 18/19 år og 25/26 år. 

At der er en markant forskel på, hvad forældre til henholdsvis 11-årige og 15-årige ved om deres børns liv og færden?

Undersøgelser viser, at ca. 36 % af forældrene til 15-årige altid ved, hvor deres barn er og kender barnets venner. For 11-årige er tallet 67 %.

At noget tyder på, at unges oplevelse af fortrolighed med deres forældre vokser med alderen?

Ca. 59 % af de 15-årige oplever at blive hørt og at kunne hente råd og støtte fra deres forældre. Ca. 80 % af unge på ungdomsuddannelserne oplever at have fortrolighed med mindst én forældre.

At de 16-19-årige er mindre tilbøjelige til at trække i idrætstøjet end de 13-15-årige? 

Hos de 16-19-årige deltager 61 % idrætsaktiviteter, hos de 13-15-årige er det 76 %.

At andelen af foreningsaktive unge er relativt stabil gennem de seneste ni år?

Blandt de 13-15-årige er ca. 80 % aktive, og blandt de 16-19-årige er ca. 55 % aktive i minimum én forening

At mere end halvdelen af de unge i grundskolen selv organiserer fritidsaktiviteter?

Ca. 56 % af de unge i 5.-9. klasse laver regelmæssigt selvorganiserede fritidsaktiviteter. Det vil sige aktiviteter, som ikke foregår i en klub eller forening - fx boldspil med venner, løb, svømning, skating, osv.

Opdateret 19 NOV 2020