xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Viden og evidens

Sundhedsstyrelsens arbejde bygger på en høj faglighed, og på viden. Sundhedsstyrelsen udfører ikke selv forskning, men vi anvender national og international forskning i forbindelse med vores opgaver og rådgivning, så de bygger på opdateret og kvalificeret viden.

Sundhedsstyrelsen har blandt andet afdækket, hvad der er af evidens om diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering for konkrete patientgrupper i arbejdet med de nationale kliniske retningslinjer. Evidensen bliver vurderet gennem en ensartet systematisk metode, så det fremgår, hvor pålidelig retningslinjens konklusioner er, eller med andre ord om der er stærk eller svag evidens på det pågældende område.

 


Forebyggelsespakker

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet forebyggelsespakker. De består af anbefalinger, der bygger på en gennemgang af den viden, der er på området og beskriver, hvordan kommunerne kan fremme en sundere livsstil blandt deres borgere. Kommunerne kan bruge dem i deres forebyggelsesindsatser. Forebyggelsespakkerne omfatter emner som: Alkohol, rygning, fysisk aktivitet, hygiejne, overvægt, mental sundhed, mad og måltider, seksuel sundhed, stoffer, solbeskyttelse og indeklima i skolerne. 

Opdateret 28 MAR 2019